Öppna data

Söker du information om vilka detaljplaner som är på gång i kommunen? Vill du veta hur trädet du tänker plantera klarar sig i Umeå? Har du funderat på när det egentligen är varmast i vattnet på din favoritbadplats? Ja, då är Öppna data portalen för dig!

Öppna data är en digital lösning för alla som bor och verkar i den smarta staden. Data om Umeå visualiseras via en webbportal. Här kan alla som är intresserade följa utvecklingen mot ett grönare Umeå.

Tanken är att portalen ska vara användbar för utvecklare att hämta hem data från, men också för medborgare som är intresserade av stadens utveckling eller samhället i stort. I portalen går det att utforska och använda datamängderna med hjälp av kartor och diagram. Här finns också förklaringar, både som text och filmklipp, om hur du kan utforska all data.

En förhoppning är att opendata.umea.se Länk till annan webbplats. ska bli en naturlig källa att hämta information ifrån.

Information i portalen

I portalen kan du bland annat hitta information på en karta om vilka områden som har pågående detaljplaner tillsammans med en länk för mer information. Likaså om det finns radonmätningar som kommunen känner till gjorda på ditt hus. Du kan se vilka träd Umeå kommun har planterat och var i staden de finns, så att du sedan kan gå och titta på träden. Det finns även data sedan kommunen mätte badvattentemperaturen under en period sommaren 2019. Data från dessa mätningar finns publicerade på plattformen och datamängden visar för några av badplatserna hur vattentemperaturen ändrades under dygnets timmar.

Men vilka badplatser finns det egentligen i Umeå? Och ligger någon av dem i närheten av en vandringsled? Ja, svaret på detta går också att hitta på webbportalen opendata.umea.se Länk till annan webbplats. Och var stannar biblioteksbussen? Även det svaret hittar du i portalen.

Energiförbrukning i Umeå

På opendata.umea.se kan du även hitta energiförbrukning för olika områden i Umeå. Fler datamängder läggs till allt eftersom, men de som går in på webbportalen och tycker att det saknas data kan höra av sig. På portalen finns det kontaktvägar, dels för varje publicerad datamängd, men också för generella frågor och önskemål.

RUggedised

I RUGGEDISED-projektet ansvarar Umeå kommun för att göra information om vår stad tillgänglig i form av öppna data. Syftet är att medborgare, företag, forskare och offentlig verksamhet ska kunna använda informationsflödet i sitt arbete, som grund för beslut men också för att kunna delta i och bidra till stadens utveckling. Via webbportalen opendata.umea.se Länk till annan webbplats. ska informationen visualiseras för att ge en pedagogisk överblick av innehållet.

Att samla och öppna upp information från flera olika aktörer i staden är ännu inte gjort. Den planerade webbportalen med öppen data kommer att tillhandahålla ett nytt underlag och en råvara som invånare, företag och forskare att fria att använda utifrån sina särskilda intressen.

Stimulera till fler digitala klimatsmarta lösningar

Målet är att stimulera till fler digitala klimatsmarta lösningar men också att underlätta planering och ge möjlighet att följa utvecklingen mot en hållbar stad. Lösningen är tänkt att kunna användas av flera olika aktörer i samhället med olika behov och önskemål. Invånarna, näringslivet, forskare och offentlig sektor kan alla ses som målgrupper för denna plattform.

Umeå kommun ansvarar för plattformen för öppna data. I samverkan med övriga aktörer i projektet kommer informationen att göras tillgänglig för alla.

Lösningar som vi testat i Umeås smarta stadsdel

Kort om Ruggedised

Projekttid: 2017–2022

Budget: 40 miljoner kronor

Projektfinansiär: EU:s Horisont 2020-program Ruggedised betyder ungefär ”att göra robust”, och är en förkortning av Rotterdam, Umeå, Glasgow Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment. EU har beviljat 180 miljoner kronor för att fram till 2021 göra de tre städerna klimatsmartare, bland annat med hjälp av energieffektiva byggnader, hållbara transporter och smart styrning via IT.

I Umeå är universitetsstaden i fokus, och det lokala partnerskapet består av Umeå kommun, Umeå Energi, Upab, Akademiska Hus, Region Västerbotten, Umeå universitet och RISE.

Maria Söderlind
Projektledare, delprojekt "Öppna data"
Umeå kommun
073-034 03 43
maria.soderlind@umea-se

Logotyper för de som står bakom projektet: Ruggedised, Umeå kommun och Open Data Umeå.
Sidan publicerades