Intelligenta styrsystem

Genom nya tekniska lösningar ska energianvändningen minska i offentliga byggnader i Universitetsstaden. Akademiska Hus har ansvarat för arbetet i projektet där också Region Västerbotten varit med för att utveckla lösningar för effektiv styrning av inomhusklimat.

kunskapen ska öka så att tekniken kan återanvändas

Idén är att skapa ett system som lär sig rutinerna som finns i lokalerna och på så sätt kunna anpassa energianvändningen efter det. Projektet innebär att olika lösningar testas vid styrning av ventilation, värme, kyla och belysning. Genom att hitta bättre tekniska lösningar än vad som är standardval för byggnader ska resultatet ge smartare byggnader som kan minska energiförbrukningen på tidpunkter då t ex. värme och ventilation inte behövs.

Akademiska Hus arbetar med projektet i Fysiologihuset på campusområdet och Region Västerbotten utför sin del av projektet i byggnaderna 2-4 på sjukhusområdet. Målet är att kunskapen ska öka så att tekniken kan återanvändas och anpassas till fler byggnader i hela länet.

– Vi höjer den tekniska nivån och lösningen kan sedan användas för övriga byggnader med ännu bättre miljö och minskad energianvändning som resultat, Kristofer Linder, energiingenjör och projektledare för Region Västerbottens arbete inom RUGGEDISED.

Projektet i sig är en språngbräda för att komma vidare med lösningar som både är mer kostnads- och energieffektiva än de system som finns idag.

– I förlängningen kommer det här att göra det möjligt för oss att på ett smartare sätt hantera den information vi har om verksamheten och de rörelsemönster som finns i lokalerna. Det kommer att spara både energi och kostnader, säger Patrik Holmgren, energiingenjör på Akademiska Hus. Ultimat vore om vi kunde skapa ett system som i förväg kunde förutspå rörelserna i lokalerna eller att en viss lärosal inte kommer att användas på förmiddagen och därmed kunna ställa sig energiförbrukningen i standby under längre perioder.

När projektet testats och utvärderats färdigt kommer systemet förhoppningsvis kunna förflyttas ut i fler hus och göra gemensamma ytor till tryggare platser kvällstid då man exempelvis genom att hålla öppet på ett mindre antal platser kan samla fler studerande på samma yta.

Lösningar som vi testat i Umeås smarta stadsdel

Kort om Ruggedised

Projekttid: 2017–2022

Budget: 40 miljoner kronor

Projektfinansiär: EU:s Horisont 2020-program Ruggedised betyder ungefär ”att göra robust”, och är en förkortning av Rotterdam, Umeå, Glasgow Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment. EU har beviljat 180 miljoner kronor för att fram till 2021 göra de tre städerna klimatsmartare, bland annat med hjälp av energieffektiva byggnader, hållbara transporter och smart styrning via IT.

I Umeå är universitetsstaden i fokus, och det lokala partnerskapet består av Umeå kommun, Umeå Energi, Upab, Akademiska Hus, Region Västerbotten, Umeå universitet och RISE.

Patrik Holmgren
Energiingenjör
Akademiska Hus
090-17 62 17
patrik.holmgren@akademiskahus.se

Kristofer Linder
Energiingenjör och projektledare
Region Västerbotten
070-540 86 48
kristofer.linder@regionvasterbotten.se

Logotyper för de som står bakom projektet: Ruggedised, Akademiska Hus och Region Västerbotten.
Sidan publicerades