Snabbladdare för elbilar

Utanför sjukhusentrén kan snabbladdare för elbilar göra det möjligt att ladda exempelvis taxibilar vid hämtning/lämning av patienter. Det här är ett sätt att bidra till mer hållbart resande i universitetsstaden.

Med laddningshub avses en lösning där el kan lagras och användas efter behov som extra energikälla eller som laddningscentral. I projektet testas lösningen med Region Västerbottens installation av en snabbladdningscentral på sjukhusområdet.

SNABBLADDNINGSCENTRAL FÖR EL-TAXI PÅ SJUKHUSOMRÅDET

Region Västerbotten ansvarar för att bygga en snabbladdningscentral för el-taxi vid entrén till Norrlands universitetssjukhus.

Tanken är att en snabbladdningscentral uppbyggd med den senaste tekniken ska bidra till att fler taxibolag vågar gå över till den miljövänligare eldriften. Målet är miljövinster i form av minskade avgasutsläpp och lägre bullernivå i området.

Lösningar som vi testat i Umeås smarta stadsdel

Kort om Ruggedised

Projekttid: 2017–2022

Budget: 40 miljoner kronor

Projektfinansiär: EU:s Horisont 2020-program Ruggedised betyder ungefär ”att göra robust”, och är en förkortning av Rotterdam, Umeå, Glasgow Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment. EU har beviljat 180 miljoner kronor för att fram till 2021 göra de tre städerna klimatsmartare, bland annat med hjälp av energieffektiva byggnader, hållbara transporter och smart styrning via IT.

I Umeå är universitetsstaden i fokus, och det lokala partnerskapet består av Umeå kommun, Umeå Energi, Upab, Akademiska Hus, Region Västerbotten, Umeå universitet och RISE.

Kristofer Linder
Energiingenjör och projektledare
Region Västerbotten
070-540 86 48
kristofer.linder@regionvasterbotten.se

Logotyper för de som står bakom projektet: Ruggedised, Umeå Energi och Region Västerbotten.
Sidan publicerades