Laddningshub för smart elförsörjning

Med hjälp av en laddningshub ska el kunna produceras, lagras och användas för smartare elförsörjning av fastigheter. Akademiska Hus leder tillsammans med Umeå Energi arbetet med att utveckla denna laddningshub.

Med laddningshub avses en lösning där el kan lagras och användas efter behov som extra energikälla eller som laddningscentral. I projektet testas lösningen genom att Akademiska Hus skapar en laddningshub på campusområdet.

LADDNINGSHUB I FYSIOLOGIHUSET

På Campus Umeå ska taket på annexet till Fysiologihusets förses med en ny solcellsanläggning där energin ska kunna tas tillvara genom lagring i batterier som ska installeras i fastigheten. Elen som skapas genom solcellspanelerna ska kunna användas för att ladda exempelvis ellådcyklar och bilar eller för att avlasta elnätet under tider då trycket är högre.

Det är en utveckling av hur man kan använda sig av energilagring, något som nu mer är möjligt att göra tack vare bättre batterier. I projektet experimenterar parterna nu med hur stor energilagringsplats som krävs för att nå den optimala användningen av solcellsanläggningen. Målet med projektet är att hitta en modell för hur lösningen kan skalas upp eller ned beroende på fastighetens storlek och behov.

- För oss är kunskapen detta medför den verkligt stora vinsten, om vi vet hur elförsörjningen kan optimeras med hjälp av laddningshubbar i våra fastigheter är det på sikt något vi kan förse fler hus med och på så sätt nå ytterligare ett steg mot att enbart använda förnyelsebara energikällor, säger Patrik Holmgren, energiingenjör på Akademiska Hus.

I projektet ingår även att ta fram en styrning av batterianläggningen för att kunna kontrollera och justera i vilka lägen batterianläggningen ska laddas och när det ska laddas ur.

Lösningar som vi testat i Umeås smarta stadsdel

Kort om Ruggedised

Projekttid: 2017–2022

Budget: 40 miljoner kronor

Projektfinansiär: EU:s Horisont 2020-program Ruggedised betyder ungefär ”att göra robust”, och är en förkortning av Rotterdam, Umeå, Glasgow Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment. EU har beviljat 180 miljoner kronor för att fram till 2021 göra de tre städerna klimatsmartare, bland annat med hjälp av energieffektiva byggnader, hållbara transporter och smart styrning via IT.

I Umeå är universitetsstaden i fokus, och det lokala partnerskapet består av Umeå kommun, Umeå Energi, Upab, Akademiska Hus, Region Västerbotten, Umeå universitet och RISE.

Patrik Holmgren
Energiingenjör
Akademiska Hus
090-17 62 17
patrik.holmgren@akademiskahus.se

Logotyper för de som står bakom projektet: Ruggedised, Akademiska Hus och Umeå Energi.
Sidan publicerades