Klimatsmart busshållplats

Umeå kommun har byggt en ny och klimatsmart hållplats i universitetsstaden i Umeå. Den ska göra det roligare och mer givande att välja kollektivtrafiken.

Intill Universum har vi byggt en ny, innovativ busshållplats som invigdes 2 oktober 2019. Den är en av många åtgärder som Umeå kommun arbetar med för att främja hållbart resande. Hållplatsen är en testmodell för att kunna pröva nya klimatsmarta lösningar och funktioner. Allt för att göra väntan på bussen trevligare och påstigningen snabbare, för att vi vill att fler väljer att åka buss i framtiden och på så sätt minskas koldioxidutsläppen.

Umeå växer och klimatet utmanar oss. Därför behöver vi hitta nya lösningar för vårt resande och det behöver vi arbeta aktivt med. Hållplatsen är en del av det arbetet. Genom projektet RUGGEDISED fick Umeå kommun möjligheten att testa helt nya lösningar då projektet erbjöd en betydande del av finansiering från andra finansiärer. Det möjliggjorde att få arbeta med studier kring hur en hållplats kan utformas i framtiden tillsammans med Designhögskolan och Umeåbor och sedan testa de nya funktionerna.

Symbol för forskning och innovation

Busshållplatsen är en symbol för all den forskning och det innovationsarbete som sker i Universitetsstaden. Hållplatsen är bland annat utrustad med ett smart ljud- och ljusspel som informerar om när bussen kommer. Den innovativa designen, tillsammans med alla tekniska lösningar, ska ge resenären möjlighet att ”bara vara” en stund i väntan på bussen. Allt för att fler ska välja att åka buss i framtiden.

Hållplatsen är utformad så att designen helt eller delvis ska kunna användas på annan plats eller i andra länder inom EU.

Lösningar som vi testat i Umeås smarta stadsdel

Kort om Ruggedised

Projekttid: 2017–2022

Budget: 40 miljoner kronor

Projektfinansiär: EU:s Horisont 2020-program Ruggedised betyder ungefär ”att göra robust”, och är en förkortning av Rotterdam, Umeå, Glasgow Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment. EU har beviljat 180 miljoner kronor för att fram till 2021 göra de tre städerna klimatsmartare, bland annat med hjälp av energieffektiva byggnader, hållbara transporter och smart styrning via IT.

I Umeå är universitetsstaden i fokus, och det lokala partnerskapet består av Umeå kommun, Umeå Energi, Upab, Akademiska Hus, Region Västerbotten, Umeå universitet och RISE.

Mer information

Läs mer om Klimatsmart hållplats

www.umea.se/smarthallplats Öppnas i nytt fönster.

Frida Bergström
Projektledare och trafikplanerare
090-16 14 76
frida.bergstrom@umea.se

Logotyper för de som står bakom projektet: Ruggedised, Umeå kommun, Rise och Rombout Frieling lab.
Sidan publicerades