Grafisk profil

Den grafiska manualen omfattar riktlinjer för hur kommuns grafiska profil ska användas, hur vi kommunicerar grafiskt, med logotyp, färger, typsnitt och layout. Ta del av manualens olika avsnitt via menyn.

Varför grafisk profil?

Umeå kommun kommunicerar med omvärlden på många olika sätt. Det finns framför allt tre skäl till varför vi kommunicerar med en samlad grafisk profil och en samlad avsändare, Umeå kommun:

1. Identifikation

För att alla ska uppfatta att det är Umeå kommun som står bakom ett meddelande måste vi uppträda på ett konsekvent sätt. Med tiden arbetas kännedom och identifikation in hos mottagarna och våra budskap får bättre genomslagskraft. Och, framför allt, man minns att det är Umeå kommun som är avsändare.

2. Trovärdighet

Ett genomtänkt grafiskt utseende ger ett professionellt intryck och förstärker våra budskap på ett positivt sätt. Det är därför viktigt att alla som kommunicerar utnyttjar samma visuella grund så att vi uppfattas som seriösa och trovärdiga.

3. Innehåll

Det är många ledare och medarbetare inom Umeå kommun som på olika sätt ska kommunicera externt eller internt. Genom att använda sig av de riktlinjer som anges här behöver var och en inte fundera över det grafiska utseendet utan kan koncentrera sitt arbete på innehållet i det budskap som ska förmedlas. Det underlättar arbetet samtidigt som kraft kan läggas på att utforma budskapet på ett sådant sätt att det verkligen når fram. Det innebär också att vi sparar pengar eftersom vi inte behöver ”uppfinna hjulet” på nytt varje gång en vi gör en grafisk produktion.

Sidan publicerades www.umea.se/profil