Flera avsändare

Vid samarbeten som sker inom ramen för Umeå kommuns grafiska profil kan det vara önskvärt att visa de övriga deltagarna. Det kan göras med text eller med logotyper. Vilken variant man använder beror på hur många aktörerna är och hur logotyperna är utformade. En riktlinje är att man i första hand använder textavsändare eftersom det gör det enklare att skapa en funktionell och snygg layout.

Många avsändare

Vi använder alltid text när aktörerna blir sex stycken eller fler, eller när logotyperna är i ett format som gör att det blir svårt att skapa en snygg layout.

Man kan välja att signalera samarbetet på framsidan eller baksidan av sina produktioner, beroende på hur samarbetet är utformat.

Framsidor

Standardvariant

Variant när det är viktigt att tydligt lyfta övriga aktörer, exempelvis vid delat ansvar men i kommunen profil.

Variant med logotyper

Baksidor

Variant med logotyper

Variant baksida med mer innehåll

Variant med enbart logotyper

Sidan publicerades