Mallar

Här finns olika typer av mallar som gör det enklare att följa den grafiska profilen.

Inbyggda mallar i Word

Använd kommungemensamma mallar för Word direkt i programmet. Du hittar dem under "Nytt" och "Umeå kommun". Det finns mallar för olika slags dokument, brev, trycksaker, mötesanteckningar, projektbeskrivingar, kvalitetsdokument med flera.

Det finns också mallar inbyggda i dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360°.

Använd alltid mallar när du ska göra en presentation för Umeå kommun.

Öppna mallfiler

Starta Powerpoint.

Välj "Ny" och "Umeå kommun". Här finns powerpointmallar och illustrationsexempel att använda.

Här finns också färdiga presentationer om Umeå på svenska och engelska.

 • Använd mallar för namn- och verksamhetsskyltar till utställningar, mässor och andra evenemang där Umeå kommun deltar.
 • Mallarna är sparade som word-dokument och använder standardteckensnitt för enkel hantering.

Namnskylt i namnbricka

Namnskylten är anpassad för en namnskyltsficka i format 60x90 millimeter.

 • Klicka på länken för att öppna mallen.
 • Fyll i namn och övriga uppgifter.
 • Skriv ut i färg.
 • Skär eller klipp strax innanför den grå ramen på namnskylten och sätt skylten i fickan.

Verksamhetsskylt på bord

 • Klicka på länken för att öppna mallen.
 • Fyll i namn och övriga uppgifter.
 • Skriv ut i färg.
 • Vik pappret (A4) i tre delar på tvären så att det bildar en skylt att ställa på bordet. Tejpa eventuellt ihop skylten på baksidan, så att den håller ihop.

Namnskylt vid rum, Word

 • Använd mallar för namnskylt vid arbets- och mötesrum.
 • Mallarna är anpassade för skylthållarsystem "Modulex". Instruktion ingår i mallarna.

 • Ladda ner komprimerade filer med Indesign-mallar för A3, A4, A5 och för rollup.
 • Välj "Indesign mall" om du använder InDesign 6 eller CC.

Kommunala verksamheter med egna flaggstänger som vill hissa flagga med Umeå kommuns logotyp kan använda den här mallen. Logotypen är i vitt på dekorplatta. Använd inte grön logotyp på vit bakgrund, eftersom sådana flaggor snabbt blir smutsiga.

 • Beställ från kommunens upphandlade tryckeri.
 • Byt ut flaggan när den blir sliten.

Mallen är ett tryckfärdigt original. Vid beställning från tryckeri, bifoga filen och ange önskad storlek, beroende på flaggstångens längd. Om flaggstångens längd är 12 meter bör flaggan vara 3 meter bred. Om flaggstångens längd är 10 meter bör flaggan vara 2,5 meter bred. Om flaggstångens längd är 8 meter bör flaggan vara 2 meter bred.

Sidan publicerades www.umea.se/mallar