Mallar

Här finns olika typer av mallar som gör det enklare att följa den grafiska profilen.

Använd alltid mallar när du ska skapa dokument med Umeå kommun som avsändare.

För dig med egen dator och egen molnlicens:

Använd inbyggda mallar för Word direkt i programmet. Du hittar dem under "Nytt" och "Umeå kommun". Det finns mallar för olika slags dokument, brev, trycksaker, mötesanteckningar, projektbeskrivingar, kvalitetsdokument med flera.

Du kan också hämta mallar på sharepoint: umea.sharepoint.com/sites/mall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det finns också wordmallar inbyggda i dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360°.

För dig med delad dator eller delad molnlicens:

Det gäller delar av personal inom Brandförsvaret, Fritid, Städ- och verksamhetsservice, Socialtjänsten och Gator och parker.

Har du en delad dator och delad licens syns inte mallarna i Word. Det beror på att Officepaket är av en annan typ. Hämta mallar direkt på sharepoint: umea.sharepoint.com/sites/mall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Använd alltid mallar när du ska göra ett bildspel för Umeå kommun.

För dig med egen dator och egen molnlicens:

Använd inbyggda mallar för Powerpoint direkt i programmet. Du hittar dem under "Nytt" och "Umeå kommun". Där finns illustrationsexempel, riktlinjer för diagram och tabeller, organisationsskisser och presentationer om Umeå på svenska och engelska. Mallarna ger också tips för att bygga bildspel, på instruktionssidor som är dolda när bildspelet visas.

Du kan också hämta mallar på sharepoint: umea.sharepoint.com/sites/mall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För dig med delad dator eller delad molnlicens:

Det gäller delar av personal inom Brandförsvaret, Fritid, Städ- och verksamhetsservice, Socialtjänsten och Gator och parker.

Har du en delad dator och delad licens syns inte mallarna Powerpoint. Det beror på att Officepaket är av en annan typ. Hämta mallar direkt från sharepoint: umea.sharepoint.com/sites/mall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 • Använd mallar för namn- och verksamhetsskyltar till utställningar, mässor och andra evenemang där Umeå kommun deltar.
 • Mallarna är sparade som word-dokument och använder standardteckensnitt för enkel hantering.

Namnskylt i namnbricka

Namnskylten är anpassad för en namnskyltsficka i format 60x90 millimeter.

 • Klicka på länken för att öppna mallen.
 • Fyll i namn och övriga uppgifter.
 • Skriv ut i färg.
 • Skär eller klipp strax innanför den grå ramen på namnskylten och sätt skylten i fickan.

Verksamhetsskylt på bord

 • Klicka på länken för att öppna mallen.
 • Fyll i namn och övriga uppgifter.
 • Skriv ut i färg.
 • Vik pappret (A4) i tre delar på tvären så att det bildar en skylt att ställa på bordet. Tejpa eventuellt ihop skylten på baksidan, så att den håller ihop.

Namnskylt vid rum, Word

 • Använd mallar för namnskylt vid arbets- och mötesrum.
 • Mallarna är anpassade för skylthållarsystem "Modulex". Instruktion ingår i mallarna.

Mallar finns för flera olika plattformar och vissa finns i Adobe Express. Kommunikationsavdelningen delar ut behörighet.

Arbetsgivarvarumärkeskonceptet

Kommunala verksamheter med egna flaggstänger som vill hissa flagga med Umeå kommuns logotyp kan använda den här mallen. Logotypen är i vitt på dekorplatta. Använd inte grön logotyp på vit bakgrund, eftersom sådana flaggor snabbt blir smutsiga.

 • Beställ från kommunens upphandlade tryckeri.
 • Byt ut flaggan när den blir sliten.
 • Flaggor som ska sitta uppe långa perioder behöver vara tåligare, 160 gram per kvadratcentimeter (i stället för 110 gram för flaggor som bara ska hissas under en dag).

Mallen är ett tryckfärdigt original. Vid beställning från tryckeri, bifoga filen och ange önskad storlek, beroende på flaggstångens längd. Om flaggstångens längd är 12 meter bör flaggan vara 3 meter bred. Om flaggstångens längd är 10 meter bör flaggan vara 2,5 meter bred. Om flaggstångens längd är 8 meter bör flaggan vara 2 meter bred.

Sidan publicerades www.umea.se/mallar