3.5.1 Flyttning, demontering, rivning

Entreprenören skall tillsammans med beställaren utföra besiktning av de installationer som skall demonteras före arbetets utförande. Demonterat material som inte återanvänds är kommunens egendom och skall av entreprenören transporteras till av kommunen anvisad plats.

Sådant material som beställaren inte önskar behålla, tillfaller entreprenören och bortforslas av denne, på bekostnad av entreprenören.

Entreprenören svarar för bortforsling och eventuella kostnader för deponering av material som rivs och inte skall återanvändas.

Rengöring,sortering och hantering ingår för material som skall återanvändas eller förbli beställarens egendom. Material som ska återanvändas i entreprenaden förvaras och skyddas på lämpligt sätt av entreprenören.

Sidan publicerades