3.5.2 Belysningscentral

Allmänt

Vid byggande av ny belysningsanläggning ska det undersökas om den kan kopplas till befintlig anläggning/belysningscentral (BC). Uppgifter om detta inhämtas beställaren, som tillhandahåller kartmaterial och ger förslag på lämplig inkopplingspunkt. Om matningsvägarna blir för långa från befintliga skåp och det krävs ett nytt skåp ska detta meddelas till beställaren som beslutar vilket skåp som ska tas med i projektet eller om det ska installeras av beställarens driftentreprenör Umeå Energi AB.

Markeringsstång (plogstång) ska monteras på höger sida av skåpet. Vid skåpplacering mot husvägg monteras ingen markeringsstång.

Skåpluckorna ska vara låsbara med trekantslås eller så kallat ”Stockholmslås”.

Säkringar ska vara gängsäkringar eller knivsäkringar. Dvärgbrytare är inte tillåtet.

Säkringar för utgående grupper ska normalt dimensioneras så att det säkras med 16 ampere.

Styrsystem

Generellt tillämpas det två olika styrningsalternativ; Greenstreet Visions styrsystem eller astrour av typen Theben Selekta 170 Top2.

I vissa fall används även DMX-system för effektbelysning. Om det beslutas i projektet att DMX-system ska användas så är det viktigt att belysningsansvarig hos Umeå kommun meddelas detta och kan rekommendera fabrikat på styrsystem.

Vid driftsättning av skåp med Greenstreet Vision ska beställaren kontaktas 2–3 arbetsdagar innan tillkoppling.

Vid driftsättning av skåp med astrour ska uret programmeras med svensk meny och språk samt med offset -25 minuter på soluppgång och +25 minuter på solnedgång.

Placeringar och riktlinjer

Elcentralers placering bör vara diskret och anpassas så att den inte stör utformningen. De placeras med fördel i anslutning till andra fasta element, till exempel mot husfasader, belysningsstolpar (dock inte träd) och gärna i anslutning till tomtgräns men utan att skymma sikten eller försvåra snöröjning.

Elcentralerna kan ytbehandlas för att bli mer diskreta och anpassas till omgivande gestaltning med hänsyn till till exempel park-, natur- och kulturmiljöer.
Samråd bör ske med gator och parkers belysningsingenjör samt grönkompetensansvarig.

Sidan publicerades