3.5.6 Märkning

Märkning av kablar

Märkning av kablar skall ske i matande ände ifrån kabelskåp samt i första stolpe. Märkningen ska bestå av skylt av plast med mått minst 80x15 millimeter med följande uppgifter:

 • Stolpen/gruppens adress
 • Kabeltyp
 • Max tillåten säkring

Märkning ska ske enligt följande exempel:

Sektionerad kabel skall på utsida stolpe/stolplucka varaktigt märkas med reflekterade märkning enligt Umeå kommun AB:s anvisning. Märkningen ska placeras 1,8 meter ovan mark och pilen ska peka i riktning mot den sektionerade kabeln.

 

Märkning utförs med tejp av typer;

Röd tejp: AC Märkesprodukter AB, artikelnummer 99-312711

Gul tejp: AC Märkesprodukter AB, artikelnummer 99-312701

Märkning av kablar i stolpe

Kablar och ledare i stolpe märks synligt med eltejp enligt följande:

 • Röd = Kabel till vänster
 • Blå = Kabel till höger
 • Grön = Kabel rakt fram
 • Gul = Kabel som matar främmande anläggning, till exempel vägmärkesbelysning eller busskur.

Vid märkning ska stolpen betraktas från vägen.

 1. För faser som inte ansluts mot säkringshållare låter man monteringsklämman sticka upp ovanför luckan.
 2. Vid sektionering av vägbelysningskabel skall toppklämma/”ubåt” anbringas i stolpen som sektioneras. Kabeln ska sedan märkas enligt stycket ”Märkning av kablar”.
 3.  

 

Märkning av stolpar

I de fall kablarna är ständigt spänningssatta ska stolpen märkas med en dekal E2988756 ovanför stolpluckan enligt bild nedan. Innan fastsättning av dekalen ska stolpen tvättas med T-röd eller likvärdigt medel. Vid minusgrader måste ytan värmas innan fastsättning.

 

Märkning skåp

Skåpet ska märkas på utsidan med kabelskåpsskylt. Skåpnummer samt skylt tillhandahålls av UEEAB. Skylten ska popnitas fast i luckans övre vänstra hörn.

Skåpet ska förses med inplastat gruppschema innehållande:

 • Skåpets namn (till exempel VB2222)
 • Gruppnummer
 • Gruppens adress (vart den matar)
 • Märkström säkring
 • Kabelarea

Märkning kabelrör

Tomrör och nyttjade rör där inte hela rörets utrymme tagit i anspråk vid driftfärdig anläggning skall förses med dragtråd som skall adressmärkas i båda ändar med plast skylt med följande färgmärkning:

Gul = Belysningskablage

Märkning armatur

Stolparmatur skall förses med fabrikantens dekal som anger armaturtyp. Dekal skall även placeras på insida stolpen.

Sidan publicerades