Illustration av den nya byggnaden på Berghemsskolan.

Berghemsskolan

Berghemsskolan ska utvecklas och anpassas för att rymma två klasser per årskurs, från förskoleklass till årskurs 6. Detta görs för att möta en framtida elevökning. För att åstadkomma detta rivs två mindre skolbyggnader (se röd markering) från mitten av sextiotalet och ersätts av en ny skolbyggnad i två plan.

I projektet renoveras och utförs anpassningar även i befintliga byggnader.

Byggarbetet är planerat att starta under hösten 2022 och planeras att stå klart hösten 2024. Den nya skolbyggnaden kommer tillsammans med de befintliga byggnaderna att rymma två parallellklasser per årskurs.

Byggnationen innefattar

  • rivning av två mindre skolbyggnader från sextiotalet
  • nyproduktion av ny skolbyggnad i två plan
  • mindre anpassningar i huvudbyggnad, matsal och tillagningskök.

Om byggnaden

Entreprenör

Rivning: OF Bygg AB

Ny skolbyggnad: Ej upphandlad

Planerad byggstart

Hösten 2022

Planerat byggslut

Hösten 2024

Sidan publicerades www.umea.se/berghemsskolan