Illustrationsbild av den nya byggnaden på Berghemsskolan.

Berghemsskolan

Berghemsskolan ska utvecklas och anpassas för att rymma två paralleller, från förskoleklass till årskurs 6. Detta görs för att möta en framtida elevökning. För att åstadkomma detta rivs två mindre skolbyggnader (se röd markering) från mitten av sextiotalet och ersätts av en ny skolbyggnad i två plan.

I projektet renoveras och utförs anpassningar även i befintliga byggnader.

Byggarbetet är planerat att starta under hösten 2022 och planeras att stå klart hösten 2024. Den nya skolbyggnaden kommer tillsammans med de befintliga byggnaderna att rymma två paralleller per årskurs.

Byggnationen innefattar:

  • rivning av två mindre skolbyggnader från sextiotalet
  • nyproduktion av ny skolbyggnad i två plan
  • mindre anpassningar i huvudbyggnad, matsal och tillagningskök

Om byggnaden

Entreprenör
Ej upphandlad

Planerad byggstart
Hösten 2022

Planerat byggslut
Hösten 2024

Kontakt

Johan Bäckman
Byggprojektledare, Fastighet
090-16 23 78
johan.backman@umea.se

Sidan publicerades