Illustration av den nya byggnaden på Berghemsskolan.

Berghemsskolan

Berghemsskolan utvecklas och anpassas för att rymma två klasser per årskurs, från förskoleklass till årskurs 6, för att möta en framtida elevökning. Två mindre skolbyggnader (se röd markering) från mitten av sextiotalet rivs och ersätts av en ny skolbyggnad i två plan. I projektet renoveras och utförs även anpassningar i befintliga byggnader.

Byggarbetet planeras att stå klart hösten 2024. Den nya skolbyggnaden kommer tillsammans med de befintliga byggnaderna att rymma två klasser per årskurs.

Byggnationen innefattar

  • rivning av två mindre skolbyggnader från sextiotalet
  • nyproduktion av ny skolbyggnad i två plan
  • mindre anpassningar i huvudbyggnad, skolrestaurang och tillagningskök.

Om byggnaden

Planerad byggstart

Hösten 2022

Planerat byggslut

Hösten 2024

Sidan publicerades www.umea.se/berghemsskolan