Illustration som visar hur det nya skolköket med tillhörande skolrestaurang kommer att se ut.

Illustration som visar hur det nya skolköket med tillhörande skolrestaurang kommer att se ut.

Innertavle skola

Innertavle skola får ett skolkök med tillhörande skolrestaurang samt en ny fotbollsplan. Skolkök och skolrestaurang byggs på den nuvarande fotbollsplanen och en ny fotbollsplan anläggs bredvid. Placeringen av skolkök och skolrestaurang gör att transporter med lastbil, till exempel varutransporter, kan köra in från länsväg 644 och vända nedanför byggnaden. På så sätt behöver trafiken inte gå förbi bygdegården eller nära skolan där barnen lämnas av vårdnadshavare.

Den valda placeringen av skolkök och skolrestaurang beror på att det inte finns tillräckligt med plats att bygga byggnaden samt vändplats för transporter på tomten bredvid nuvarande fotbollsplan. Under byggtiden kommer fotbollsplanen inte kunna användas. Skolkök med skolrestaurang samt den nya fotbollsplanen planeras att vara klart i slutet av hösten år 2023.

Kontakt

Nils Klockhoff Lindahl
Byggprojektledare
070-622 09 94
nils.klockhoff@umea.se

Sidan publicerades