Kålmasken förskola

En ny förskola byggs vid Kålhagsvägen i det nya området Tomtebogård på Tomtebo. Förskolan kommer att rymma sex avdelningar för totalt 102 barn och bedöms vara klart våren 2024.

Mer klimatsmart byggnad

För att minska klimatpåverkan byggs Kålmasken med korslimmat trä i stommen. Betong används endast till grund­läggningen. Enligt en utredning som kommunen låtit genomföra kan utsläppen minska med drygt 110 ton koldioxid genom att byta från stål och betong till trämaterial. Det motsvarar att köra 14 varv runt jorden med en bensinbil (56 500 mil).

Förskolans utformning

Förskolan får två våningar och placeras längs Kålhagsvägen. Skolgården vätter mot skogen vilket ger närhet till naturen. Precis som vid alla nya byggen har bland annat solstudier genomförts som visar hur solen skiner på skolgården för att uppfylla de krav som finns vad gäller solljus. Förskolan och dess planlösning är framtagen i nära dialog med förskole­verksamheten. Fyra mindre byggnader kommer också att byggas – ett litet förråd, ett större förråd med skärmtak, en cykelparkering och barnvagnsförvaring under tak. 

Om byggnaden

Planerad byggstart

Våren 2022

Planerat byggslut

Våren 2024

Sidan publicerades www.umea.se/kalmasken