Stäng

Bottniabanan

Större projekt

Här samlas information om större planerings- och utvecklingsprojekt av allmänt intresse, som inte enbart innehåller information om detaljplaner eller översiktsplaner. Projekten har inte samma reglerade processer eller beslutsordningar som de formella planerna.

Större projekt kan vara:

  • större bostadsområden, som är komplexa och kan innehålla dialogaktiviteter
  • projekt som är i tidiga idéstadier
  • utredningsuppdrag som behandlas i projektform
  • utrednings- och planeringsprojekt som först längre fram i tiden leder till detaljplanering
  • sammanhållande studier eller utredningar för ett visst område som sedan inte kräver planläggning för att genomföras, eller som endast i vissa delar leder till planläggning enligt plan- och bygglagen (PBL).
Sidan publicerades