Gammliaskogen/Stadsliden

Stadsliden/Gammliaskogen är Umeås mest besökta skog. Den är en etablerad plats för naturupplevelser, kultur­upplevelser, rekreation och idrott. Gammliaskogen består av både lugna och fartfyllda delar. I september 2016 tog tekniska nämnden beslut om en plan för utveckling och förvaltning av Stadsliden 2016–2025.

Vision för Stadsliden

Stadsliden ska utvecklas med människors behov i centrum. Prioritet ska ligga på vardagsrekreation och motion, samt för pedagogisk verksamhet utomhus.

Stadsliden ska vara en tillgång för hela staden, ett värde som kan lyftas fram vid marknadsföring av Umeå. Skogens naturvärden ska värnas och dess skogsmiljöer ska utvecklas för att få bättre ekologisk funktion och därmed kunna ge ännu mer variationsrika naturupplevelser.

Genom tätare och mer omväxlande rekreations- och upplevelsevärden ska ännu fler besöka skogen och den ska också fungera för en växande stad.

Verksamheterna vid skidanläggningen Bräntbergsbacken, Västerbottens museum och Gammlia idrottscentrum är i dag stärkta av närheten till skogen. De banden ska behållas och utvecklas för att fungera bättre tillsammans som en helhet.

Åtgärder 2016–2025

  • Mer variationsrik skog – blandning av olika trädsorter, blandning av barr- och lövträd
  • Nya utflyktsmål och samlingsplatser i skogen för rekreation och lärande – utsikter, samlingsplatser, solgläntor, vatten/våtmark, djur med mera
  • Förbättrad tillgänglighet – tillgängliga stigar till exempel uppe på åsen, toaletter, informationsskyltar med mera

En översiktlig bild av Stadslidens utveckling de närmaste åren:

Karta över planerade åtgärder i Stadsliden.pngFörstora bilden

Karta över Stadslidens utveckling (klicka på kartan för större bild)

Samsas i skogen

Dialoger och samråd har visat att Stadsliden i dag används av människor som gör allt från att uppleva skogen och det gröna till att idrotta och använda skogen för lärande med mera. Dessutom genomförs olika events i skogen. Platsen är viktig och ska räcka till för många behov. Därför behöver vi samsas.

Sidan publicerades www.umea.se/stadsliden