Bildkollage som visar visionen för Ersmarksberget

Visionär bild över vad man kan göra på Ersmarksberget i en framtid. Montage: Tyréns

Ersmarksberget – för Umeåbor, besökare och världseliten

Området på Ersmarksberget kan bli platsen för Umeås nya multifunktionella utomhusarena tillsammans med skidspår och cykelstigar i världsklass. Och en plats för alla Umeåbor att röra sig och umgås på.

Idén om att utveckla skidåkningen och mountainbikecyklingen på Ersmarksberget kommer ursprungligen från förenings­livet i Umeå. Umeå kommun hade sedan tidigare sett behov av en utomhusarena i staden, för både idrotts- och kultur­event, och nu kunde man samverka med föreningarna för att utveckla idén. Nu planeras för ett aktivitetsområde för flera olika idrotter, friluftsliv och arrangemang.

Under mars 2021 – februari 2023 drivs frågan inom ramen för projektet "Hållbar platsutveckling Umeå", som finansieras av Tillväxtverket i en särskild kunskapssatsning.

Umeå kommun är har skrivit avtal med Trafikverket om att använda de massor som kommer från byggandet av tunneln för Norrbotniabanan vid Ersmarksberget. Det är en viktig pusselbit i satsningen, som möjliggör att utveckla området till ett landskap som passar för aktivitetsområdet.

Hållbar platsutveckling Umeå

Projektet ingår i en särskilt riktad åtgärd för att stärka platsutveckling nationellt. I Umeå ska vi undersöka hur vi kan bli bättre på samarbeta kring satsningar som ligger i gränslandet mellan destinationsutveckling och samhällsplanering. Målet är att utveckla en modell för hur sådana processer ska gå till, och där används bland annat erfarenheterna från Ersmarksberget som input till modellen.

Läs mer om Hållbar platsutveckling

Workshops med olika aktörer

För att få åsikter, idéer och fördjupat underlag till utvecklingen av aktivitetsområdet på Ersmarksberget, så har det hållits flera olika workshops med deltagare från ideella föreningar, arrangörer, kulturaktörer, beslutsfattare och kommunala tjänste­personer under hösten 2021 och 2022. På dessa workshops har man samtalat om idéer, behov och önskemål och också utmaningar.

Fotografi från workshop med föreningar. På bilden syns tre personer som samtalar vid ett bord och skriver noteringar på ett blädderblock.

Workshop med föreningar i Umeå den 9 november 2021.

Vad kan det bli på Ersmarksberget?

Här nedan kan du se en flygning över det tänkta friluftsområdet och utomhusarenan. 3D-animeringen är gjord av Tyréns. Videon har inget ljud.

Den bild som växer fram i utvecklingsarbetet är ett område som ligger nära (5 kilometer från centrum) men ändå avskilt. En plats som kan betyda mycket för Umeåborna, men som också kan bli en stor anledning att besöka Umeå. För att se olika idrottstävlingar, konserter, utomhusteatrar, mässor eller för att själv utöva sporter såsom skidor och mountainbike. Standarden på spår och banor ska vara på den nivån att Umeå kan arrangera VM och världscuper.

Man ser bra kommunikationer ur ett hållbarhetsperspektiv. En naturlig placering i naturen där publiken sitter i sluttningar ned mot en öppen arena. En tillgänglig plats för alla. Där finns scener som kan användas till allt från festivaler och teater till prisutdelningar. Där kan en skidskytteanläggning finnas och det skapas plats för spännande upplopp i flera sporter, till exempel längdskidor, skidskytte, cykel, löpning. Eller utomhusmässor av olika slag. 

Runt arenan växer bilden av ett område fram där längskidspåren utvecklats i både längd men framför allt i höjdmeter så att världscuper kan genomföras här. I flera skiddiscipliner och för skidskytte. Sommartid finns det möjligheter till fantastisk, varierande mountainbike-cykling på alla nivåer, både för nybörjare och mer erfarna cyklister. Både stigcykling, platser för teknikträning och pumptrack som passar alla.

Det kan finnas vandringsstigar som hänger ihop med Tavelsjöleden, utkikstorn, lekpark, grillplatser och utegym. Här finns också plats för byggnader med omklädningsmöjligheter, speakerhus, ställytor för vallabussar med mera. Café, restaurang och kiosk.

Skogen i friluftsområdet ska vara kvar, men platsen ska göras mer tillgänglig och kompletteras med exempelvis grillplatser och lekområden. Området är i dag inte använt, då det mest växer sly och är svårframkomligt.

Möjligheterna är många! Det som sannolikt blir steg ett i utvecklingen är utökningen av skidspår och mountainbikeleder.

En flygbild över norra Umeå där området för den tänkta multiarenan och friluftsområdet är utmarkerat.

Illustrationen visar den plats där den möjliga multifunktionsarenan kan ligga. Röd linje är den befintliga asfaltbanan för rullskidor, cykel m.m.. Den blå ytan kan bli platsen för arenan. De gröna ytorna är möjliga platser för parkering. Den gula ytan är den höjd som kan skapas för skidspår och MTB. De lila prickade linjerna markerar nya spår och banor. Allt är idéskisser och du ser större format om du klickar på bilden.

Vad händer nu?

Som komplement till alla möjligheter och idéer som framkommit i workshops och de analyser som görs, genomförs en förstudie som ska ge ytterligare fördjupande information om behov, möjligheter, risker och tänkbar kostnadsbild för utvecklingsprojektet. Förstudien ska vara klar i slutet av februari 2022.

Förstudien, tillsammans med behovsbilder från och analyser av workshops, blir ett underlag för politiska beslut om fortsatt planering av området.

Vilka är med i idéutvecklingen av Ersmarksberget?

Umeå kommun, Näringsliv, koordinerar projektet. Samverkan är viktigt för att nå ett långsiktigt hållbart resultat, och inom kommunen är många olika verksamheter och förvaltningar representerade. Kommunala bolag som Visit Umeå, Umeå Energi, Vakin och Ultra ingår också i verkansprocessen. RF SISU Västerbotten (Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna i Västerbotten) har varit medfinansiär i projektet. Ett 15-tal föreningar är engagerade. Förutom IFK Umeå och Gimonäs cykelklubb som varit med från början, har kommunen involverat föreningar inom områdena idrott, som till exempel funktionell träning, skidor, orientering, skytte, discgolf. Men också från friluftslivet. Arrangörer av teater, event och tävlingar är också med.

KontaktFrivilligt
Tillväxtverkets logotyp
Sidan publicerades www.umea.se/ersmarksberget