FAQ

Här kan du hitta vanliga ord och benämningar för olika verksamheter.

Affischer - se skyltar, affischer

Aktivitet - se aktivitet och evenemang

Alkohol - se serveringstillstånd

Akupunktur - se hygienisk behandling

Användande av torg eller gata - se trafikanordningsplan

Arrangemang - se aktivitet och evenemang

Avspärrning - se trafikanordningsplan

Avsändarintyg - se transporttillstånd

Bad - se bassängbad

Banderoller - se skyltar, affischer

Bassängbad - se bassängbad

Bensin - se miljöfarlig verksamhet och hantering av brandfarlig vara

Biltvätt - se miljöfarlig verksamhet

Bilrekonditionering - se miljöfarlig verksamhet

Brandfarliga ämnen - se hantering brandfarlig vara

Bubbelpool - se bassängbad

Byggkran - se bygga, renovera, storstäda

Bygglov -se bygglov och andra lov

Byggskyltar - se bygga, renovera, storstäda

Byggställning - se bygga, renovera, storstäda

Fiskförsäljning - se livsmedelsverksamhet

Flagga - se så flaggar Umeå kommun

Fordonstvätt - se miljöfarlig verksamhet

Fotvård - se hygienisk behandling

Frisering/frisör - se hygienisk behandling

Fritids - se skolor och förskolor

Färdväg - se transporttillstånd

Förskola - se skolor och förskolor

Försäljning - se försäljning

Gasol - hantering brandfarlig vara

Gatukök - se försäljning

Gatumusikant - sök tillstånd hos polisen

Glasskiosk - se försäljning och livsmedelsverksamhet

Grundskola - se skolor och förskolor

Gräva - se gräva, schakta

Gymnasieskola - se skolor och förskolor

Gågata - se trafikanordningsplan

Handvård - se hygienisk behandling

Hudvård - se hygienisk behandling

Hyra torg eller gata - se aktivitet och evenemang

Hål i öronen - se hygienisk behandling

Hänvisningsskyltar - se bygga, renovera, storstäda

Kemtvätt - se miljöfarlig verksamhet

Kiosk - se livsmedelsverksamhet

Korvkiosk - se försäljning , livsmedelsverksamhet

Kroppsbehandling - se hygienisk behandling

Lastbilstvätt - se miljöfarlig verksamhet

Lift - se bygga, renovera, storstäda

Livsmedelsbutik - se livsmedelsverksamhet

Lokaler, ändra användning - se bygglov

Loppmarknad - se försäljning

Lösningsmedel organiska - se miljöfarlig verksamhet

Marknad - se försäljning

Massör - se hygienisk behandling

Material att hyra - se materialuthyrning

Marknadsföring - se marknadsföring med små resurser

Miljöfarlig verksamhet - se miljöfarlig verksamhet

Nagelvård - se hygienisk behandling

Nyttjande av torg eller gata - se trafikanordningsplan

Offentlig plats, hyra - se tillstånd enligt ordningslagen

Oljeavskiljare - se miljöfarlig verksamhet

Park, hyra - se aktivitet och evenemang

Pedikyr - se hygienisk behandling

Piercing - se hygienisk behandling

Restaurang - se livsmedelsverksamhet , serveringstillstånd

Rivningslov - se rivningslov

Saxlift - se bygga, renovera, storstäda

Schakta - se gräva, schakta

Serveringstillstånd - se serveringstillstånd

Simhall - se hygienisk behandling/bassängbad

Skjutbana - se miljöfarlig verksamhet

Skola - se skolor och förskolor

Skylift - se bygga, renovera, storstäda

Skyltar - se skyltar, affischer

Slakteri - se livsmedelsverksamhet

Spärra av - se trafikanordningsplan

Styckningsanläggning - se livsmedelsverksamhet

Särskola - se skolor och förskolor

TA-plan - se trafikanordningsplan

Tatuerare - se  hygienisk behandling

Torgplats permanent - se försäljning

Torgplats tillfällig - se försäljning

Trafikanordningsplan - se trafikanordningsplan

Transportera tung eller bred last - se transporttillstånd

Transporttillstånd - se transporttillstånd

Trottoar avstängning - se trafikanordningsplan

Trottoar grävning - se gräva, schakta

Trottoarpratare - se skyltar, affischer

Tryckeri - se miljöfarlig verksamhet

Träningsskola - se skolor och förskolor

Uppställning - se trafikanordningsplan

Uppvisning, utomhus - se aktivitet och evenemang

Uteservering - se uteservering

Öl - se serveringstillstånd

Öppenförskola - se skolor och förskolor

Sidan publicerades