Videologotyp

Det finns ett så kallat "outro" med en animerad version av vår logotyp, en videofil som kan läggas sist i en film. Det finns två storlekar att ladda hem:

Nedan är ett exempel hur du kan redigera. Den animerade logotypen har lagts efter ett annat filmklipp och en standard­övergång har tillämpats ("apply default transitions" i Adobe Premiere). Outrot har inget eget ljud, i det här exemplet fortsätter ljudet från filmen över loggan och tonar sedan ut.

I väldigt korta filmer kan det passa bättre med en icke-animerad logotyp som avslutningsbild.

Sidan publicerades www.umea.se/videologotyp