Startsida Umeå kommun
Skissbild ny skolbyggnad Bullmark

Skissbild av den nya byggnaden (Sweco)

Bullmarks skola och förskola

Bullmarks skola och förskola får en ny byggnad på en närbelägen tomt som kommer att innehålla två förskoleavdelningar, förskoleklass till årskurs 3, fritidslokaler, en ny skolrestaurang med produktionskök samt lokaler för hemtjänsten.

Den befintliga skolbyggnaden renoveras och anpassas

När den nya byggnaden är klar flyttas verksamheten dit. Då börjar arbetet med att renovera den befintliga skolbyggnaden, som anpassas för årskurs 4–6. Den befintliga idrottshallen i anslutning till skolan kommer att rivas och ersättas med en ny idrottshall.

För att minska klimatpåverkan och energikostnaderna kommer den nya byggnaden utrustas med en bergvärmeanläggning och solceller på taket.

Tidplan

Nya byggnader (fas 1)

  • byggstart juli 2020
  • klar senhösten 2021

Anpassning av befintlig skola och idrottshall (fas 2)

  • byggstart januari 2022
  • klar senhösten 2022 (preliminärt)
Nya idrottshall bredvid den renoverade befintliga skolbyggnaden i Bullmark

Nya idrottshall bredvid den befintliga skolbyggnaden i Bullmark, som ska renoveras och anpassas. Skissbild av Sweco.

Film om den nya skolan i Bullmark

Arkitektens beskrivning av den nya skolan

Ladugårdslängans klassiska formspråk har varit utgångspunkten för den nya skolans gestaltning, med målsättningen att skapa en modern skolbyggnad med starka kopplingar till den lokala traditionella bebyggelsen. De stora dragen, formspråket och kulörerna har hämtats från denna tradition, men för att skapa en modern byggnad snarare än en pastisch har de förenklats. Bottenplanets traditionsenligt vitputsade del har till exempel översatts till en liggande röd panel som diskret bryter av mot den i övrigt stående panelen, och för att förtydliga byggnadens formspråk har den dominerande röda kulören på fasaderna även fått ge färg till taket.


Då den nya skolan blir en viktig knytpunkt i Bullmark bör det också få synas att detta inte är en av alla ladugårdar utan något annat, om än med släktskap till dessa gårdar. Skolans placering på en höjd gör den till ett tydligt blickfång från Robertsforsvägen och gör den även synlig från Flodavägen som ligger något längre bort från byggnaden.

(Ansvarig arkitekt Nina Bäckström, Sweco)

Kartbild Bullmarks skola/förskola

Kartbild Bullmarks skola/förskola (klicka för större bild)

Kontakt

Erik Öhgren
byggprojektledare
Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 37
erik.ohgren@umea.se

Om byggnaden

Adress
Flodavägen 5
918 92 Bullmark
Karta

Byggstart
Sommaren 2020

Byggslut
Senhösten 2022 (preliminärt)

Entreprenör
Rekab

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus