Digital klimatplan visar Umeås utsläpp och klimatåtgärder

Kommunen arbetar för att utsläppen av växthusgaser ska minska och att fossila bränslen ska fasas ut. Ett av målen är att Umeå stad ska vara klimatneutralt år 2030. För att klara det krävs omställningar i hela samhället, där kommunen, företag, organisationer och invånare måste jobba tillsammans. För att samla företag och organisationer runt en gemensam målsättning arbetar kommunen med det här verktyget. I verktyget kan du se hur utsläppen i Umeå ser ut i dag och möjliga lösningar att komma tillrätta med dem.

Verktyget visar just nu ett axplock av åtgärder och ger ännu inte en komplett bild vad som görs i Umeå för att minska utsläppen. Verktyget utvecklas kontinuerligt med nya lösningar, bättre data och fler åtgärder.

Vad visar verktyget?

Verktyget visar koldioxidutsläpp, möjliga omställningar samt åtgärder för att minska utsläppen. Beräkningarna görs genom en stor mängd data i verktyget. Genom att beräkna och visa var det finns stora möjligheter att minska utsläpp kan effektiva åtgärder tas fram. Verktyget hjälper till att konretisera potentialen att ställa om och minska utsläppen i Umeå. Innehållet är under utveckling och ger ännu inte en komplett bild av alla åtgärder som görs.

Exempel Transporter

Varje år körs över 600 miljoner kilometer med fossilbil i Umeå. Genom att byta ut bilar som drivs av fossila bränslen till elbilar, öka andelen personer som åker kollektivtrafik och öka andelen personer som går eller cyklar går det att göra en bedömning av hur behovet av persontransporter på väg som i dag görs med fossila drivmedel kan ersättas med hållbara lösningar för att minska utsläppen.

Du kan läsa mer om beräkningarna i verktyget samt på webbsidorna www.climateview.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (fungerar ej i Internet Explorer) samt www.transitionproject.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fungerar det i min dator?

Verktyget fungerar i Google Chrome, Safari, Firefox eller Microsoft Edge. Det fungerar tyvärr inte i Internet Explorer.

Synpunkter och förslag

Verktyget är tänkt att vara en plattform för samarbete och du får gärna komma med synpunkter eller förslag. Det kan handla om omställningar, åtgärder, metoder eller annat innehåll. Du får gärna ge förslag utifrån följande frågor:

  • Finns det omställningar som saknas?
  • Finns det omställningar som är mindre aktuella i Umeå?
  • Vilka åtgärder saknas?

Lämna synpunkter och förslag

Verktyget har tagits fram i samarbete med flera projekt som genomförs i Umeå: ClimateCity Viz, Den koldioxidsnåla platsen 2.0 och projektet Klimatneutrala Umeå.

Mer information

En del av projektet Den koldioxidsnåla platsen

De genomförda aktiviteterna har varit en del av projektet Den koldioxidsnåla platsen - ett projekt i två delar.

Den första delen genomfördes i ett samarbete mellan kommunen och Umeå universitet. Projektet genomfördes 2016–2019 med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Umeå kommun, Umeå universitet, Region Västerbotten, Umeå energi och Upab.

En fortsättning av projektet genomfördes 2020–2023, det med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Umeå kommun, Region Västerbotten, Umeå energi, Umeå kommunföretag, Skellefteå kommun och Göteborgs stad.

Den koldioxidsnåla platsen

Sidan publicerades www.umea.se/klimatverktyg