Frågor och svar

Konsumtionsbaserade utsläpp som orsakas av vår import och konsumtion av varor och tjänster är också viktiga. Ingår dessa utsläpp i klimatvisualiseringen?

Konsumtionsbaserade utsläpp ingår i dagsläget inte i visualiseringen, som ger en överblick över Umeås territoriella utsläpp. Möjligheten att integrera konsumtionsbaserade utsläpp i verktyget håller på att utforskas. Arbetet kring minskning av konsumtionsbaserade utsläpp pågår och du kan ta del av nuvarande projekt och statistik om konsumtions­baserade utsläpp i Umeå på webbsidan om Umeås klimatavtryck ur ett konsumtionsperspektiv.

Varför finns inte alla omställningar och åtgärder med?

Vissa omställningar och åtgärder saknas då det inte finns tillräckligt med lokala data för att kunna ta fram dem. Andra är inte färdiga metodmässigt. I verktyget visas de som “samlade åtgärder” som berör utsläppsområdena tills vidare.

Hur definieras klimatneutralitet?

Klimatneutralitet i Umeås klimatvisualisering defineras enligt de nationella klimatmålen och innebär att Umeå har nettonollutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Utsläppen av växthusgaser från Umeå ska vara minst 85 procent lägre jämfört med år 1990. De kvarvarande utsläppen (max 15 procent) ned till noll kan uppnås genom så kallade kompletterande åtgärder, såsom upptag av koldioxid i skog och mark till följd av ytterligare åtgärder, utsläpps­minskningar genomförda utanför Sveriges gränser, samt avskiljning och lagring av koldioxid från förbränning av biobränslen, så kallad bio-CCS.

Sveriges klimatmål och klimatpolitiska ramverk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Naturvårdsverket)

Jag har fler frågor, vart kan jag skicka dem?

Skicka gärna in frågor och förslag till klimatneutrala@umea.se.

Sidan publicerades