Medfinansieras av Europeiska unionen

Fem städer samverkar för hållbar stadsutveckling

Hur kan norra Sverige bli en plats för ett gott liv för alla inom planetens gränser? Genom att samverka och ta ledarskap för norra Sveriges utveckling vill fem av de största kommunerna i norr skapa en attraktiv plats för en miljon invånare.

De fem kommunerna har samlats kring en kring en gemensam strategi för hållbar urban utveckling, som kan tjäna till att lyfta och utveckla hela norra Sverige.

De fem kommunerna är:

  • Umeå
  • Luleå
  • Sundsvall
  • Örnsköldsvik
  • Östersund

Förstudie om utmaningar och förutsättningar

Våren 2023 genomfördes en förstudie som identifierade gemensamma utmaningar och förutsättningar för att främja hållbar stadsutveckling och tillväxt, knutna till den gröna omställningen som sker i norra Sverige.

Strategi för norra Sveriges stadsutveckling

Förstudien resulterade i en gemensam regional strategi för hållbar stadsutveckling i de deltagande kommunerna och hela norra Sverige. Förutom kommunerna har också andra viktiga aktörer, från regionerna, näringslivet och akademin medverkat.

Genom att samlas kring en gemensam regional strategi bryter de fem kommunerna ny mark. Fram till idag har det inte funnits en gemensam plan eller strategi som griper över de fyra nordligaste länen.

Mer information

Bakom strategin står fem av de största städerna i norra Sverige: Umeå, Luleå Örnsköldsvik, Sundsvall och Östersund tillsammans med forskningsinstitutet RISE. Arbetet har medfinansierats av Europeiska unionen.

Medfinansieras av Europeiska unionen
Sidan publicerades