Stäng

Umeå klimatfärdplan

Umeå klimatfärdplan är vår tids viktigaste satsning. Vi som är företag, organisationer och offentliga verksamheter i Umeå kommun måste agera nu, och tillsammans arbeta för att skynda på klimatomställningen.

  • Ny tematisk grupp inom Mat och jordbruk

    Det befintliga nätverket Mat och klimat i norr ska tillsammans med anslutna organisationer från Umeå klimatfärdplan bilda en ny tematisk grupp inom fokusområdet...
  • Speed dating på Gammlia dansbana

    Den 15 juni har alla anslutare till Umeå klimatfärdplan blivit inbjudna till att träffas under en avslappnad tillställning. Tanken är att solen kommer skina på...