Stäng

Avslutade byggprojekt

Kommunen realiserade flera innovativa lösningar för skolbyggnader och omsorgsboenden under de senaste åren. På den här webbsidan hittar du en sammanfattning över de viktigaste byggprojekt 2014-2020. I menyn kan du hitta mer information om de senaste avslutade projekt.

2020

 • Ombyggnationen av Carlshöjdsskolan blev klar februari/mars 2020.
 • Ombyggnad av Förskolan Haga, sex avdelningar, blev klar årsskiftet 2019/2020.
 • Förskolan Teleskopet på Tavleliden, sex avdelningar, avslutades årsskiftet 2019/2020.
 • Gamla Vasaskolan och Nanna, anpassning för vuxenutbildning, avslutades sommaren 2020
 • Förskolan Smöret, Ersboda, avslutades hösten 2020
 • Skärgårdsskolan och idrottshall, Holmsund, avslutades sommaren 2020

2019

 • Maja Beskowskolan/Maja Beskowgymnasiet – före detta Östra gymnasiet/Fridhemsgymnasiet har helrenoverats för att skapa en modern skola för framtiden med två skolformer gemensamt. Totalt kommer skolan att ha cirka 1 600 elever, 1 000 på gymnasiet och 600 på högstadiet. Renoveringen avslutades hösten 2019.
 • Lundagård samverksanhus med 10 avdelningar förskola och vård- och omsorgsboende med 60 platser byggde vi på Ålidhem/Sofienhem och blev klart hösten 2019.
 • Winpos arena fick en ny entré och ombyggnaden blev klar hösten 2019.
 • Förskolan Rosendal öst på stan med sex avdelningar stod klar hösten 2019.
 • Utbyggnaden av Förskolan Rymden på Teg till åtta avdelningar var klar hösten 2019.
 • Förskolan Karusellen i Obbola ersattes av en ny förskola som varkunde tas i drift igen i början av 2019.
 • Fyra gruppboenden, på Umedalen, Röbäck och Mariehem, byggdes 2019.
 • Östra Ersbodaskola, storkök och fritidsgård

2018

 • Förskolan Ejderdunet på Mariehem, genomgick en omfattande renovering för att förbättra innemiljön under hösten 2017 och våren 2018.

2017

 • Nytt samverkanshus på Mariehem, Nordstjärnan, med vård- och omsorgsboenden, förskola och produktionskök
 • Ny förskola på Ålidhem, klar hösten 2017. Kommunen byggde ihop förskolan med ett nytt samverkanshus.
 • Kommunen realiserade förbättringar av arbetsmiljön i Norrlandsoperans lokaler
 • Tillfälliga förskolor på Berghem, Tomtebo och Haga togs i bruk

2016

 • Ombyggnad av Norra Ålidhemsskolan till evakueringsskola och samverkanshus
 • Ny byggnad för Socialtjänsten med lägenheter och kontor för på Ålidhem.
 • Ny- och ombyggnation av Stöcke förskola och skola.

2015

 • Renovering av Scharinska villan.
 • Nytt vård- och omsorgsboende på Ersboda, klar 2014/2015.

2014

 • Ny förskola, Hedlunda förskola, Norrlands första offentliga passivhus.
Sidan publicerades