Carlslundskolan

En ny högstadieskola ska byggas på området Carlslund, mellan Tomtebo och Carlshem. Skolan kommer att ha elev­kapacitet för sex parallellklasser i varje årskurs. I skolan kommer det att finnas undervisningslokaler för grundsärskolans samlade behov av undervisning för årkurs 7–9.

En idrotts- och rekreationsanläggning kommer att byggas utöver skolfastigheten. Det är en idrottshall, fotbollsplan samt skolgård för aktiviteter under och efter skoltid.

Bygget planeras starta under april 2022 och planeras vara klart sommaren 2024. Planen är att skolan och idrotts­anläggningen ska tas i bruk höstterminen 2024.

Bergarter sätter färgerna

Både skolfastigheten och idrottsanläggningen kommer att ha en tematisk färgsättning inspirerat från olika bergarter. De fem bergarterna: gråsten, marmor, porfyr, bärnsten och mineral, är hämtade från namn på kringliggande gator. Detta skapar en helhetskänsla och igenkänning i de olika lokalerna.

Malmvägen förlängs

Detaljplanen innehåller även en förlängning av Malmvägen med anslutning till Tomtebovägen. Malmvägen ska förlängas mot Tomtebo för att skapa en god anslutning till det nya området. En ny gång- och cykelväg kommer att löpa parallellt med Malmvägen.

Läs mer om det på Malmvägens projektsida.

Carlslundskolans placering

Skolan kommer att byggas söder om Malmvägen. En gång- och cykelväg kommer att leda fram till skolan från Glimmervägen.


Ritning som visar Carlslundskolans placering.

Ritning som visar Carlslundskolans placering.

Om byggnaden

Entreprenör

Rekab

Planerad byggstart

April 2022

Planerat byggslut

Sommaren 2024

Sidan publicerades www.umea.se/carlslundskolan