Stäng
sandstrand och brygga vid Kärlekviken

Stugorna runt Nydala

Runt Nydalasjön finns det ungefär 35 bebyggda tomter. Av dem så äger Umeå kommun ett 20-tal stugor och de andra arrenderas eller ägs av andra.

Umeå kommun har sedan 1990-talet köpt och löst in stugor runt Nydalasjön i syfte så många som möjligt ska få tillträde till området. Stugor har under åren hyrts ut till de personer som stugan är köpt av, föreningar och privatpersoner medan andra stugor har stått tomma för att skicket gjort att de ej kunnat användas. Under se senaste åren har Umeå kommun rivit cirka 20 stugor och ytterligare några kommer att rivas. Kommunen planerar att ha kvar 14-17 stugor runt Nydalasjön. På den nordöstra sidan pågår ett arbete med att rekonstruera en stuga och ytterligare ett antal stugor kommer att iordningställas.

Kulturhistorisk inventering 2006

På uppdrag av Fastighetsförvaltningen genomförde Västerbottens museum 2006 en kulturhistorisk inventering av de 64 stugor som fanns kvar av de ursprungligen 141 stugorna kring sjön. Byggnadsantikvarierna som genomförde kart­läggningen bedömde endast den kulturhistoriska kvaliteten som en vägledning i det fortsatta planeringsarbetet. Ingen byggnadsteknisk bedömning av stugornas skick ingick i denna kartläggning. Redan 2006 stod ett flertal stugor utan hyresgäster.

Fördjupad översiktsplan 2012

Kommunfullmäktige beslutade 2012 om fördjupad översiktsplan för Nydalaområdet. I planen fastställdes bland annat att allmänhetens tillgänglighet till stränderna ska öka. Dessutom fastslår planen också att Nydalaområdet spelar en viktig roll för turismens utveckling och att området ska bidra till en hållbar utveckling för hela Umeå. Samtidigt ska också kulturvärden bevaras. Utvecklingen kring sjön baseras på den fördjupade Översiktsplanen, som är grund för det arbete som sker i dag.

Sidan publicerades