Starta en skola eller förskola

Steg 1

Var ska du hålla till?

För att din planering ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt att först ta reda på om du kan bedriva verksamheten på platsen/i lokalen som du tänkt.

Av detaljplanen framgår om det möjligt att driva en skola eller förskola på den platsen. Det gäller oavsett om du har tänkt att bygga nytt eller om du har en befintlig lokal. Samråd också med Miljö- och hälsoskydd i ett tidigt skede för att ta reda på om lokalen är lämplig.

Fördjupade översiktsplaner anger markanvändning och ger rekommendationer för detaljplanering och byggande.

Ta reda på om din verksamhet följer detaljplanen

Kontakta avdelningen Detaljplan

Behöver du köpa mark av kommunen?

Kontakta Mark och exploatering

Ta reda på om lokalen är lämplig

Kontakta Miljö- och hälsoskydd

Steg 2

Sök alla tillstånd

När lokalen är klar, ansök om nödvändiga tillstånd för din verksamhet. Sök tillstånden samtidigt för att handläggningstiden ska bli så kort som möjligt.

Beräknad handläggningstid för Umeå kommuns ärenden när du har mark samt att alla ansökningar är kompletta är cirka 10 veckor.

Ska du skylta, bygga om eller bygga nytt? Starta ny verksamhet i lokalen?

Ansök om bygglov eller anmäl ändrad verksamhet

Ska du servera livsmedel?

Anmäl din livsmedelsverksamhet

Eftersom det är en förskola/skola

Anmäl verksamheten 6 veckor innan start till miljö- och hälsoskydd

Ska du starta en skola?

Ansök om godkännande hos Skolinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ska du starta en förskola eller annan fristående verksamhet?

Ansök om godkännande via utbildningskontoret

Eftersom verksamheten kommer att hantera avfall och påverka avloppsnätet

Kontakta Vakin och gör servisanmälan, fettavskiljare, vatten och avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eftersom sophantering är nödvändig

Kontakta Vakin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades