Starta bensinstation

Steg 1

Var ska du hålla till?

För att din planering ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt för dig att först ta reda på vad platsen du valt är tänkt att användas till. Är det planerat för en bensinstation? Det gäller oavsett om du har egen mark eller om du vill köpa ny mark.

Fördjupade översiktsplaner anger markanvändning och ger rekommendationer för detaljplanering och byggande.

Ta reda på om din verksamhet följer detaljplanen, kontakta avdelningen Detaljplan

Behöver du köpa mark av kommunen?

Kontakta avdelningen Mark och exploatering

Steg 2

Sök alla tillstånd

När platsen är klar, ansök om nödvändiga tillstånd för din verksamhet. Sök tillstånden samtidigt för att handläggningstiden ska bli så kort som möjligt.

Beräknad handläggningstid om du har mark, alla ansökningar är kompletta och följer detaljplanen: cirka 10 veckor.

Ska du bygga nytt/bygga om eller skylta?

Ansök om bygglov.

Eftersom verksamheten påverkar miljön

Kontakta miljöskydd för att ta reda på vilka tillstånd du kan behöva

Eftersom verksamheten hanterar brandfarliga ämnen

Ansök om tillstånd för hantering av brandfarlig vara

Ska du sälja livsmedel?

Anmäl din livsmedels-verksamhet

Ska du sälja tobak?

Anmäl försäljning av tobak

Ska du sälja folköl?

Anmäl försäljning av folköl

Ska du sälja läkemedel?

Anmäl försäljning av receptfria läkemedel

Eftersom verksamheten påverkar avloppsnätet

Gör servisanmälan till Vakin angående avlopp och oljeavskiljare. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eftersom sophantering är nödvändig

Kontakta Vakin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades