Byggnadsnämndens föredragningslistor, handlingar och protokoll

  • Föredragningslistan är en lista över ärenden på ett möte.
  • Mötesboken beskriver bakgrund till, beredning av ärenden och förslag till beslut och ibland ingår bilagor. Klicka i innehållsförteckningen i mötesboken för att komma till ett ärende.
  • Protokollet är en sammanställning av beslut på ett möte.
  • Beslut blir ofta enligt förslag i mötesboken, men inte alltid. Ett ärende är inte avgjort förrän beslut är fattat på mötet och protokollet är justerat.
  • Personuppgifter och uppgifter med sekretess publiceras inte i mötesboken.
  • Byggnadsnämndens protokoll justeras i regel cirka en vecka efter varje möte och publiceras här, med undantag för tillsynsärenden.
  • Sökande och berörda sakägare delges beslut efter justering.
  • Du kan begära ut hela protokollet som normalt är en allmän offentlig handling. Undantag är uppgift i protokoll som har sekretesskydd enligt lag. Kontakta nämndsekreterare för att begära ut protokoll.
  • Beviljade förhandsbesked och bygglov kungörs i Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

2024

2023

2022

Föredragningslistor 2021

Föredragningslistor 2020

Föredragningslistor 2019

Sidan publicerades