Byggnadsnämndens protokoll och föredragningslistor

Byggnadsnämndens protokoll (med undantag från tillsynsärenden) publiceras nedan.

Byggnadsnämndens protokoll justeras i regel cirka en vecka efter sammanträdet. Sökande och berörda sakägare delges beslutet som de berörs av efter justeringen.

Du kan begära ut hela protokollet, som normalt är en allmän offentlig handling. Undantag är uppgift i protokoll som har sekretesskydd enligt lag. Kontakta nämndsekreteraren för begäran.

Beviljade förhandsbesked och bygglov kungörs i Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

2023

2022

Föredragningslistor 2021

Föredragningslistor 2020

Föredragningslistor 2019

Sidan publicerades