Text, bild, film

Så arbetar du med text

Genom att kommunicera med en konsekvent tonalitet i text skapar vi förtroende och blir tydliga som avsändare. Något som är extra viktigt för oss eftersom våra medarbetare, både nuvarande och framtida, verkar inom vitt skilda verksamheter. Därför behöver kommunikationen vara lätt att känna igen och visa på den större gemenskapen – att arbeta inom kommunen. En budskapsformel gör det enklare att kommunicera med ett tydligt syfte och hålla budskapen relevanta för den tänkta mottagaren.

Utgå alltid från ett tydligt syfte med kommunikationsinsatsen.
Det är lätt hänt att utgå från sig sjäv och glömma mottagaren.
- Vad är det huvudsakliga syftet?
- Vad kan intressera mottagaren?
- Vad är viktigast och ska vara mest framträdande?

Budskapsformel

Principen för budskapsformeln

Exempel på hur budskapsformeln används

Adjektivet är styrande och genomsyrar texten från huvudbudskapet/rubriken ned till uppmaningen (CTA) till mottagaren.

Utgå i första hand från följande adjektiv:

 • Stolt
 • Modig
 • Vass
 • Trygg
 • Omtänksam
Exempel på text: Modig, Eva är trafikplanerar som har mod att tänka nytt

Andra adjektiv

Kontakta kommunikationsavdelningen om det finns behov av eller förslag på andra adjektiv.

Så arbetar du med bilder

I centrum för vår kommunikation sätter vi våra medarbetare. Verkliga människor i verkliga miljöer som agerar ambassadörer för kommunen, sina respektive förvaltningar och yrkesgrupper. Bildmanérets ledord är äkthet, värme och trovärdighet.
I bildbanken finns redan flera bilder som är fria att använda.

Exempel på hur bilder kan beskäras

Att tänka på:

 • Använd gärna miljöer och attribut som enkelt förknippas personens yrke
 • Bildens viktigaste beståndsdel är alltid personen som porträtteras
 • Förtydliga gärna med understödjande text om bilden ger hela sammanhanget

Vid fotografering för att få fram nya grundbilder behöver man lämna en stor yta och bakgrund runt personen som fotograferas. På så vis ger man sig möjlighet att beskära och anpassa bilden till olika format.

Tänk även på att använda en bakgrund som klarar att hantera svart och vit text – gärna en bakgrund som är monokrom eller oskarp. Undvik direkt solljus om du tar bilder utomhus.Det skapar kraftiga, osmickrande skuggor. Tar du bilder inomhus ska du om möjligt undvika
lysrörsljus som sällan blir fint. Placera gärna personen vid ett fönster och nyttja dagsljuset.

Så arbetar du med film

För att hålla en röd tråd i vårt bildmanér arbetar vi snarlikt med rörliga bilder. Det innebär att vi använder samma principer med en generös bildyta för beskärningsmöjligheter.
Dessutom skapar vi liv i bilderna genom små rörelser med kameran. Tänk rörliga stillbilder.
Håll medarbetaren i tydligt fokus och låt små gester och kamerans rörelse skapa liv. Tänk på
att undvika direkt solljus utomhus eftersom det bidrar till kraftiga skuggor. Tar du bilder inomhus gäller samma för skarp inomhusbelysning. Försök i stället att placera personen vid ett fönster för att få naturligt dagsljus.

Att tänka på:

 • Filma mer än du behöver – det är lättare än klippa att komplettera i efterhand
 • Passa på att filma material som kan användas i andra sammanhang
 • Fokusera gärna på element som förtydligar medarbetarens yrke
Sidan publicerades