Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Tillämpningar, exempel

Affischer, adshels

Affischer och utomhusenheter kräver extra tydlighet.
Det gäller alla visuella delar. Fundera över syftet – vilket jobb ska enheten göra?
Det typografiska graden är överlag större och texter hålls korta. Finns behov av att lyfta specifik
information lyfts denna ur löptexter och placeras med fördel i en puff.

Anpassa formgivningen efter placeringen. En enhet som passeras i en bil bör inte ha samma utformning som en enhet man passerar gående.

Sociala medier

Sociala medier öppnar för interaktion och relationsbyggande. De ger även utrymme att använda alla verktyg som redan nämnts. Tänk på att anpassa budskapet
efter plattformen och att välja plattform efter vilken funktion inlägget ska fylla. Att puffa för en specifik platsannons passar exempelvis utmärkt på både Meta-plattformarna och Linkedin. Ett inlägg för att stärka arbetsgivarvarumärket i allmänhet kan däremot kräva lite anpassning beroende på var det publiceras. Publicerar ni exempelvis stories och använder stickers eller länkar, se till att dessa är i form av en förvald standard för att bibehålla igenkänning.

Om möjligt – använd rörlig bild i största möjliga mån. Dels fångar man lättare mottagarens uppmärksamhet, samtidigt som det ger mer utrymme att berätta
på ett sätt som engagerar.

Eftersom sociala medier är ett lite skiftande landskap är det bra att hålla sig uppdaterad om hur man använder sig av dem mest effektivt. Främst sett till format för annonser, inlägg och teckenmängd. Se därför till att med jämna mellanrum titta till på de respektive kanalernas sidor för material- och annonsspecifikationer.

Rollups

Kläder

Sidan publicerades