Tillägg för kommunala verksamheter i Väven

Grundprincipen: vi är Umeå kommun

Kommunala verksamheter, oavsett var de finns fysiskt, använder Umeå kommuns grafiska profil. De verksamheter som fysiskt befinner i Väven kan välja att addera begreppet ”Välkommen till Väven” i utvalda grafiska produktioner.

Exempel på produktioner där begreppet kan användas är annonser, broschyrer och powerpoints som berättar om verksamheterna i Väven.

Se exempel på inspiration för grafiska produktioner

Grafik för "Välkommen till Väven"

Den enradiga varianten kan vara maximalt 150 % av bredden på umeå kommuns logotyp.

Den tvåradiga varianten kan maximalt vara 62 % av bredden på Umeå kommuns logotyp. Vävens logotyp blir då lika stor oavsett om det är en eller två rader.

Avståndet från Vävenavsändare till annonsram eller annonsinnehåll följer designprinciperna som vanligt.

Logotyper i .eps och .pngformat

Annonser och affischer

Tillämpningar för kulturen och de kommunala verksamheterna i Väven finns under "Trycksaker".

Powerpoint

När man berättar om verksamheterna i Väven kan man använda mallen som innehåller "Välkommen till Väven".
Innehåller presentationerna annan information används Umeå kommuns vanliga mallar.

Mallar

Produktioner utan begreppet ”Välkommen till Väven”

 • Visitkort
 • Namnskyltar
 • Kuvert
 • Wordmallar
 • Kontorstryck
 • Fordonsdekaler
 • Profilprodukter, generella
 • Annonser, affischer, trycksaker och kontorsproduktioner för verksamheter som inte verkar i Väven
 • Powerpointpresentationer som inte berättar om verksamheterna i Väven

Grafisk profil för samlad kommunikation från bolaget Väven i Umeå AB eller från samtliga verksamheter i Väven-fastigheten


När Väven i Umeå AB eller verksamheter i Väven gemensamt kommunicerar kan Vävens grafiska profil användas.
Kostnader för grafisk produktion och marknadsföring delas då mellan aktörerna.

Här används Vävens grafiska profil:

 • Programblad för arrangemang i Väven när Väven berättar om Väven
 • Invigning av Väven
 • Husskyltar (analoga, elektroniska)
 • Powerpoint som berättar om allt som ingår i Väven
 • Trycksak om Vävens olika verksamheter
 • Arbetskläder för personal anställda av Väven i Umeå AB
 • Samarrangemang med icke-kommunala verksamheter i Väven kan vara Väven tillsammans med övriga inblandade organisationers logo
 • Gemensamma digitala skärmar, här finns möjlighet att ha en Vävenbård i toppen, till exempel på trapphusväggen – Vävens profil
Sidan publicerades