Bad och simhallar

Det finns behov av att särskilja badhusens kommunikation från Umeå kommuns övriga kommunikation. Ur ett varumärkes- och produktionsperspektiv ska detta åstadkommas med utgångspunkt i Umeå kommuns befintliga grafiska system.

Visuellt handlar det om mindre grönt, mer blått, eventuellt ytterligare komplement i form av färg och grafik samt exempel på lämpliga bilder. Justeringarna ska genomföras inom Umeå kommuns grafiska ramverk där logotypen, gridsystemet och typografin ligger fast och inte kommer att alterneras.

Tillägg för badverksamheten

Sidan publicerades