Neutral profil

När Umeå kommun samarbetar med företag och organisationer i samverkans­projekt ska kommunikationen ske i en neutral profil med jämbördiga avsändare. Projekten är av olika omfattning och karaktär med varierande syften och mål. Därför måste ramverket fungera oavsett kommunikationsinsats.

Än viktigare är att samarbetsprofilen i sig inte har ett så starkt, tydligt och konsekvent uttryck att den från målgruppens perspektiv blir att betrakta som ett eget varumärke. I stället ska vi skapa en icke-profil vars huvudsyfte är att jämbördigt lyfta samverkande aktörers varumärken utan att själv glänsa.

Lösningen är ett grafiskt uttryck som hämtar kraft från alla sina avsändare. Styrkan är att varje samarbete blir unikt – utan att hjulet behöver uppfinnas varje gång. Och vi kan även undvika att till exempel skapa projektillustrationer som kan uppfattas som logotyper och därmed ta fokus från de verkliga avsändarna. Vi blandar dock på inget sätt olika profiler, vi låter oss bara inspireras av färgerna.

Typografiskt jobbar vi med ett neutralt, lättläst och vänligt typsnitt som inte är förknippat med något befintligt varu­märke och inte heller ligger nära någon av de samarbetande företag och organisationer som diskuterats i detta projekt.

I de fall där samarbetande aktörer är väldigt många, eller där kommunikationen i övrigt kräver det, används en svart profil med samma grafiska manér och typografi. Ett sådant exempel kan vara när den bärande kommunikations­enheten är en färgglad illustration som behöver en lugn färgskala i övrigt för att komma fram.

Design

Två samarbetspartners, exempel

Fyra samarbetspartners, exempel

Skyltning av fastigheter med olika aktörer

Färger, exempel

Typografi

Typsnitten är Quicksand Bold och Quicksand Light. De kan laddas hem gratis här: www.fontsquirrel.com/fonts/quicksand Länk till annan webbplats.

Profilhandbok

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
neutralprofil.pdf , 3.6 MB. 3.6 MB 2022-01-31 16.13
Sidan publicerades