Umeå kommuns skolor

Grundprincipen: vi är Umeå kommun

Skolorna använder Umeå kommuns grafiska profil som grund. Umeå kommuns gymnasieskolor har egna logotyper. För- och grundskolor kan ha egna logotyper, men det ska ske i dialog med Utbildningsförvaltningens kommunikatör. I övrigt används Umeå kommuns grafiska profil. I de fall en skola saknar logotyp används skolans namn.

Trycksaker, annonser

Exempel utan egen logotyp, enligt kommunens grafiska profil:

Exempel med egen logotyp, i övrigt enligt kommunens grafiska profil:

Fordon och skyltar

Fordon

Skyltar

Mallar i Officeprogrammen

Starta Officeprogrammet.

Välj "Ny" och "Umeå kommun". Här finns mallar och i vissa fall illustrationsexempel att använda.

I powerpoint finns också färdiga presentationer om Umeå på svenska och engelska.

Sidan publicerades