3.2.10 Trappor och ramper

Trappor och ramper ska vara tillgängliga, se 3.1.8 Tillgänglighet.

Vid val av sten beaktas stenens ursprung avseende miljöpåverkan, arbetsmiljö och hållbarhet över tid avseende tillgång. Dessa faktorer kan vara styrande i olika omfattning beroende på projektets art.

Vid projektering av naturstenstrappor ska Stenhandboken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., även kallad “En handbok om natursten" följas.

Vid projektering bör möjligheten att använda befintlig sten från Umeå kommuns stenlager beaktas. Även befintlig sten från projekteringsplatsen bör återbrukas om möjligt.

Sidan publicerades