3.2.9 Murar

Vid val av sten beaktas stenens ursprung avseende miljöpåverkan, arbetsmiljö och hållbarhet över tid avseende tillgång. Dessa faktorer kan vara styrande i olika omfattning beroende på projektets art.

Vid projektering av naturstensmurar ska Stenhandboken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. och "Tillbaka till stenåldern – handbok i stensättning" (utgiven av Svenska kommunförbundet) följas.

Vid projektering bör möjligheten att använda befintlig sten från Umeå kommuns stenlager beaktas. Även befintlig sten från projekteringsplatsen bör återbrukas om möjligt.

Sidan publicerades