3.2.4 Markbeläggningar

Krav

Material med god friktion ska väljas. Se vidare krav på friktion för bitumenbundna ytor i TDOK 2013:0529.

Betong- och natursten ska spännas in mot planteringsytor med exempelvis storgatsten eller kantsten.

Riktlinjer

I första hand bör standardmaterial och enhetliga ytor eftersträvas.

Generellt beläggs gångbanor och cykelbanor med asfalt (gäller dock inte i centrumfyrkanten). Mellan cykelbana och körbana ska asfalt möta asfalt (se typritning). Kantsten ska inte användas vid överfart mellan cykelbana och gata.

I normalfallet används plattstorlek 350x350 och hållfasthetsklass 3 (körbara plattor). Typ av platta kan frångås för att anpassas till en gestaltningsidé eller anpassas mot omkringliggande kulturmiljö.

Sidan publicerades