3.2.13 Parkering

Längsgående gatumarksparkering målas generellt inte. Undantag kan göras i de centrala delarna (centrumfyrkanten) där utmärkning i gata ibland görs, dock sällan med målning.

Parkering längs med gator

Parkeringsfickor ska utformas med tydlig början och slut.
Mått ska vara anpassade så att antalet bilar som parkeringsfickan är ämnad för erhålls utan att restytor där bilar nästan ryms uppstår.
Skarpa hörn undviks.

Ficka för personbil bör vara minst 2,20 meter bred. Ficka för lastbil/buss behöver fickan vara minst 2,50 meter bred, ibland bredare. Bredder bestäms bland annat utifrån utrymmen, trafikflöden och hastighet.

Vid gatuparkering intill kantstensförlagd GC-bana ska en säkerhetszon för dörruppslag finnas om ca 75 cm.

Tvärställda parkeringar

För utformning av tvärställda parkeringar ska samråd med projektledare tas i tidigt skede.

Cykelparkering

Utformning av cykelparkeringar, se VGU.

Se även Umeå kommuns Cykeltrafikprogram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Riktlinjer

Som stöd vid projektering används VGU och SKR:s ”Policy för parkering”.

Sidan publicerades