Skiss på den nya huvudentrén

Skissbild på den nya huvudentrén och det nya biblioteket av Tegs centralskola (White Arkitekter)

Tegs centralskola

Tegs centalskola har byggts om för att rymma fler elever och fått ny sporthall och bibliotek.

Den nya idrottshallen, Jubileumshallen, har byggts ihop med den befintliga idrottshallen. Den nya hallen har plats för cirka 300 personer på läktaren. Skolan nya bibliotek är även områdets stadsdelsbibliotek.

Mottagningsköket på skolan har byggts om till ett tillagningskök. Trä- och textilslöjdssalar samt hemkunskap har flyttats och är nu i anslutning till varandra.

Skissbild på det nya stadsdelsbiblioteket (White Arkitekter)

Skissbild av det nya biblioteket (White Arkitekter)

Skissbild på ny idrottshall av Tegs centralskola (Arkinova Arkitekter KB)

Skissbild på ny idrottshall (Arkinova Arkitekter KB)

Bilden visar en översiktlig plan. Skissen framställdes av Sigma Civil AB. In gul färg visas de nya byggnader

Skiss över de nya byggnaderna (Sigma Civil AB)

Om byggnaden

Adress

Målargränd 15
904 31 Umeå
Karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (google maps)

Byggstart

Våren/sommaren 2020

Byggslut

Våren/sommaren 2022

Sidan publicerades www.umea.se/tegscentralskola