Frågor och svar

Konsumtionsbaserade utsläpp ingår i dagsläget inte i visualiseringen, som ger en överblick över Umeås territoriella utsläpp. Möjligheten att integrera konsumtionsbaserade utsläpp i verktyget håller på att utforskas. Arbetet kring minskning av konsumtionsbaserade utsläpp pågår och du kan ta del av nuvarande projekt och statistik om konsumtionsbaserade utsläpp i Umeå på webbsidan om Umeås klimatavtryck ur ett konsumtionsperspektiv.

Vissa omställningar och åtgärder saknas då det inte finns tillräckligt med lokala data för att kunna ta fram dem. Andra är inte färdiga metodmässigt. I verktyget visas de som “samlade åtgärder” som berör utsläppsområdena tills vidare.

Klimatneutralitet i Umeås klimatvisualisering defineras enligt de nationella klimatmålen och innebär att Umeå har nettonollutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Utsläppen av växthusgaser från Umeå ska vara minst 85 procent lägre jämfört med år 1990. De kvarvarande utsläppen (max 15 procent) ned till noll kan uppnås genom så kallade kompletterande åtgärder, såsom upptag av koldioxid i skog och mark till följd av ytterligare åtgärder, utsläppsminskningar genomförda utanför Sveriges gränser, samt avskiljning och lagring av koldioxid från förbränning av biobränslen, så kallad bio-CCS.

Läs mer på naturvardsverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka gärna in frågor och förslag till klimatneutrala@umea.se.

Sidan publicerades