Vi tar hand om havfallet

Sommaren 2022 åker ett team från Umeå kommun runt på utvalda platser längs kusten och plockar skräp och bråte som inte hör hemma i naturen.

Två personer går längs en stig mot en strand med soppåse och skräpplockare i handen

Tipsa oss om skräpiga strandremsor och områden längs kusten. Foto: Fredrik Larsson

Havfall, det vill säga plast och andra material som hamnar i havet och inte bryts ned, är ett stort miljöproblem. För att göra en insats och ta reda på hur omfattande nedskräpningen är längs Umeås kust driver Umeå kommun ett strand­städnings­projekt. Ett team på sex personer städar utvalda platser längs kusten.

Här plockar vi havfall:

 • Norrmjöle: Havsbadet, Skatan, Bettnesand
 • Hörnefors: Gråboland, Megrundet
 • Sörmjöle: Länkebo
 • Strömbäck-Kont: Simphamn
 • Ivarsboda: Bodskärsudden
 • Täfteå: Badplatsen
 • Holmsund: Ljumviken, Revet, Djupvik, Sandvik
 • Obbola: Nyvik, Vitskärsudden, Fläse, Bredvik

Tipsa oss om skräpiga stränder!

Känner du till en skräpig plats längs kusten? Det är inte bara badstränderna som är av intresse. Där människor rör sig, som grillplatser, klipphällar och promenadstråk finns det ofta skräp att plocka. Du kan också tipsa om bukter och vikar där skräp flyter i land.

Tipsa oss genom att fylla i de fält du kan i det här formuläret. Alla uppgifter är frivilliga. Du måste inte lämna ut ditt namn eller dina kontaktuppgifter.


Om det finns ett namn

Här kan du ange till exempel platsens adress, fastighetsbeteckning, koordinater eller länk till en kartpunkt

Det är frivilligt att lämna ditt namn. Du kan tipsa oss anonymt

Ifall vi vill kontakta dig för att få mer information om platsen

Ifall vi vill kontakta dig för att få mer information om platsen
Äger du marken på platsen?
Äger du marken på platsen?


Så behandlar vi dina personuppgifter Öppnas i nytt fönster.

En satsning med flera syften

Strandstädningsprojektet har flera syften:

 • Minska nedskräpningen på stränderna längs kusten i Umeå
 • Öka medvetenheten om problemen som kommer med skräp på stränderna
 • Kartlägga hur stora problemen är med nedskräpning längs Umeås kust
 • Öka sysselsättningen genom att anställa människor som står långt ifrån arbetsmarknaden

Satsningen drivs med medel från Naturvårdsverket och Umeå kommun

Vill du ta del av resultat från strandstädningen när projektet är avslutat? Kontakta gärna oss!

Sidan publicerades www.umea.se/havfall