Hållbar IT och digitalisering

I Umeå kommun finns sedan 2017 en policy för hållbar IT. I januari 2022 reviderades handlingsplanen och den benämns numera handlingsplan för hållbar IT och digitalisering. Utgångspunkten är att Umeå kommun både har mål avseende hållbarhet, klimatneutralitet och digitalisering.

Då Umeå kommun digitaliserar med målet om digital transformation, behöver hållbarhets- och klimatperspektiven beaktas – policyn och handlingsplanen ska bidra till det.

Några exempel på förväntade effekter av policyn och handlingsplanen är

  • minskade utsläpp av växthusgaser
  • ökat återbruk av IT-utrustning och mobiler
  • nöjdare invånare.

En erfarenhet är att genom att ha fokus på hållbarhet så bidrar det samtidigt till utveckling och digitalisering.

Sidan publicerades