Infrastruktur i Umeå AB (INAB) logotyp

Atea i Umeå klimatfärdplan

Atea är den ledande leverantören av it-infrastruktur i Norden och Baltikum. I Sverige har Atea 2 700 medarbetare på ett trettiotal orter från Malmö i söder till Kiruna i norr. Atea levererar hårdvara och mjukvara från ledande globala tillverkare och tillhandahåller konsulter och tjänstelösningar samt hanterar, driftar och utvecklar kunders IT-miljöer.

Atea har varit anslutna sedan 2023.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

Atea har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser, delta i tematisk grupp och initiativ inom klimatfärdplanens fokusområden samt att delta i den strategiska gruppen för utveckling av Umeå klimatfärdplan.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

Atea kommer att dela information genom sin hållbarhetsredovisning.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

Atea har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom fyra fokusområden

Mobilitet och transporter

  • Underlätta för lokalt hållbart resande
  • Skifta till hållbar personbilsflotta
  • Skapa resepolicy för färre och mer hållbara tjänsteresor

Energi och byggd miljö

  • Skifta till hållbara arbetsmaskiner
  • Effektivisera lokalanvändning

Konsumtion och cirkulär ekonomi

  • Minska klimatpåverkan från resursanvändning

Kompletterande klimatutmaningar

  • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Hur går det?

Information om vilka förändringar Atea har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

Atea

Linda Jivsäter
Marknadskommunikatör
linda.jivsater@atea.se

Sidan publicerades