Infrastruktur i Umeå AB (INAB) logotyp

Bygma AB i Umeå klimatfärdplan

Bygma AB är en familjeägd byggvaruhandel och ingår i Bygmagruppen A/S som grundades 1952. De har totalt 2500 anställda i Norden och 20 anläggningar i Sverige. Bygma säljer och distribuerar byggmaterial där 80% av deras kunder är företag. De jobbar hela tiden med att leva upp till samhällets förväntningar på ett hållbart beteende och minskad klimatpåverkan.

Bygma AB har varit anslutna sedan 2023.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

Bygma AB har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

Bygma AB kommer att dela information genom sin hållbarhetsredovisning.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

Bygma AB har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom tre fokusområden

Mobilitet och transporter

  • Välja hållbara godstransporter
  • Skifta till hållbar lastbilsflotta samt energieffektivisera lastbilstransporter

Energi och byggd miljö

  • Bygga i klimatsmarta material
  • Skifta till hållbara arbetsmaskiner
  • Energieffektivisera lokaler och bostäder
  • Välja hållbar uppvärmning
  • Producera och konsumera mer hållbar energi

Konsumtion och cirkulär ekonomi

  • Minska klimatpåverkan från resursanvändning
  • Använd mindre och mer hållbar plast

Hur går det?

Information om vilka förändringar Bygma AB har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.


Kontakt

Bygma AB

Mikael Häggström
Platschef Umeå
mlh@bygma.se

Sidan publicerades