Infrastruktur i Umeå AB (INAB) logotyp

Cytiva Umeå i Umeå klimatfärdplan

Cytiva i Umeå är en av stadens största privata arbetsgivare med omkring 600 anställda. Anläggningen producerar, testar och levererar högteknologiska instrument och system för medicinsk forskning samt tillverkning av vacciner och biologiska läkemedel. Dessa används för att behandla patienter med sjukdomar som diabetes, reumatism, Alzheimers och cancer. Produkterna från Cytiva i Umeå exporteras till läkemedelsföretag i över 110 länder och bidrar till tillverkningen av över 80 % av allt insulin som säljs världen över.

Cytiva Umeå har varit anslutna sedan 2023.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

Cytiva Umeå har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

Cytiva Umeå kommer att dela information genom sin hållbarhetsredovisning.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

Cytiva Umeå har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom fyra fokusområden

Mobilitet och transporter

  • Välja hållbara godstransporter

Energi och byggd miljö

  • Energieffektivisera lokaler och bostäder
  • Välja hållbar uppvärmning
  • Producera och konsumera mer hållbar energi

Konsumtion och cirkulär ekonomi

  • Minska klimatpåverkan från resursanvändning
  • Använda mindre och mer hållbar plast

Kompletterande klimatutmaningar

  • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Hur går det?

Information om vilka förändringar Cytiva Umeå har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.


Kontakt

Cytiva Umeå

Staffan Engström
EHS Manager
staffan.engstrom@cytiva.com

Sidan publicerades