Infrastruktur i Umeå AB (INAB) logotyp

Diös Fastigheter AB i Umeå klimatfärdplan

Diös är ett kommersiellt fastighetsbolag med en unik position i 10 tillväxtstäder i norra Sverige. Erbjudandet handlar om kommersiella lokaler – i första hand kontor – i rätt läge, för rätt hyresgäst samt i rätt fastighet, kvarter och stadsdel. Diös är ett av Umeås största privata fastighetsbolag med 38 st fastigheter motsvarande 210 000 kvadratmeter.

Diös Fastigheter AB har varit anslutna sedan 2023.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

Diös Fastigheter AB har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

Diös Fastigheter AB kommer att dela information genom sin hållbarhetsredovisning samt öppet på klimatfärdplanens webbplats.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

Diös Fastigheter AB har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom fyra fokusområden

Mobilitet och transporter

 • Underlätta för lokalt hållbart resande
 • Skapa resepolicy för färre och mer hållbara tjänsteresor

Energi och byggd miljö

 • Bygg i klimatsmarta material
 • Skifta till hållbara arbetsmaskiner
 • Energieffektivisera lokaler och bostäder
 • Effektivisera lokalanvändning
 • Välj hållbar uppvärmning
 • Producera och konsumera mer hållbar energi

Konsumtion och cirkulär ekonomi

 • Minska klimatpåverkan från resursanvändning

Kompletterande klimatutmaningar

 • Skydda och stärk lokala ekosystemtjänster
 • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Hur går det?

Information om vilka förändringar Diös Fastigheter AB har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

Diös Fastigheter AB

Julia Flink
Hållbarhetsspecialist
julia.flink@dios.se

Sidan publicerades