Infrastruktur i Umeå AB (INAB) logotyp

Ocab Norr AB i Umeå klimatfärdplan

Ocab arbetar inom skadeservice och har hjälpt privatpersoner, fastighetsägare, företag och försäkringsbolag i 60 år. I Umeå har de funnits sedan 2005. Ocab hanterar hela kedjan från skadebesiktning och utredning till åtgärd. Deras mission: De räddar värden, hjälper människor och värnar om miljön.

Ocab Norr AB har varit anslutna sedan 2023.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

Ocab Norr AB har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

Ocab Norr AB kommer att dela information genom sin hållbarhetsredovisning.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

Ocab Norr AB har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom två fokusområden

Mobilitet och transporter

  • Skifta till hållbar personbilsflotta
  • Skapa resepolicy för färre och mer hållbara tjänsteresor

Energi och byggd miljö

  • Skifta till hållbara arbetsmaskiner
  • Effektivisera lokalanvändning
  • Välja hållbar uppvärmning

Hur går det?

Information om vilka förändringar Ocab Norr AB har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

Ocab Norr AB.

Monika Larsson
VD
monika.larsson@ocab.se

Sidan publicerades