Infrastruktur i Umeå AB (INAB) logotyp

Sweco Sverige AB i Umeå klimatfärdplan

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med sina kunder utvecklar deras 21 000 arkitekter, ingenjörer och andra experter lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 24 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

På Swecokontoret i Umeå arbetar cirka 280 konsulter inom arkitektur, byggkonstruktion, installation, infrastruktur, vatten & miljö, projektledning, IT för samhällsutveckling och industri.

Sweco har varit anslutna sedan 2023.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

Sweco har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser, delta i tematisk grupp och initiativ inom klimatfärdplanens fokusområden.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

Sweco kommer att dela information genom sin hållbarhetsredovisning.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

Sweco har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom alla fem fokusområden

Mobilitet och transporter

  • Skifta till hållbar personbilsflotta
  • Skapa resepolicy för färre och mer hållbara tjänsteresor

Energi och byggd miljö

  • Energieffektivisera lokaler och bostäder
  • Effektivisera lokalanvändning
  • Välj hållbar uppvärmning

Konsumtion och cirkulär ekonomi

  • Minska klimatpåverkan från resursanvändning

Mat och jordbruk

  • Konsumera större andel klimatsmart mat

Kompletterande klimatutmaningar

  • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Hur går det?

Information om vilka förändringar Sweco har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.


Kontakt

Sweco Sverige AB

Anna Joelsson
Hållbarhetschef Buildings
anna.joelsson@sweco.se

Sidan publicerades